Verkeersveilige Industrieweg | Roerstreek

Medio 2022 is de werkgroep Verkeersveilige Industrieweg (Roerstreek) opgestart bestaande uit afgevaardigden van alle bedrijven gelegen aan de Industrieweg, Energieweg en Delfstoffenweg.

Samen met deze ondernemers, Parkmanagement en de Gemeente, afdeling Verkeer, worden serieuze stappen gezet deze Industrieweg – waar veel vrachtverkeer af- en aanrijdt en stagneert – nu en in de toekomst veiliger te maken o.a. voor fietsers en voetgangers.

Het eerste succes mag er wezen, zowel op de Industrieweg en Energieweg zijn in september 2022 fietsstroken aangelegd. Zie foto’s. De komende periode wordt ook een voetgangersoversteekplaats aangelegd en wordt samen met de werkgroep bekeken om van de Industrieweg eenrichtingsverkeer te maken.