Over ons

Parkmanagement Midden-Limburg 

Hét instrument voor duurzame kwaliteit op de bedrijventerreinen

 

Parkmanagement Midden-Limburg is:

 • één aanspreekpunt voor ondernemers en overheden;
 • een collectief dat uw belangen behartigt;
 • een groot en waardevol netwerk.

Parkmanagement Midden-Limburg behartigt de belangen voor:

 • Bedrijventerrein Swalmen;
 • Bedrijventerrein Stadsrand Noord;
 • Bedrijventerrein Merum;
 • Bedrijventerrein Roerstreek;
 • Bedrijventerrein Roerdalen;
 • Bedrijventerrein Willem-Alexander.

Parkmanagement Midden-Limburg maakt werk van:

 • Veiligheid;
 • Bereikbaarheid;
 • Uiterlijk;
 • Duurzaamheid.

Parkmanagement Midden-Limburg voorkomt:

 • Veroudering;
 • Verloedering;
 • Herstructurering.

Parkmanagement Midden-Limburg werkt samen met:

 • SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht e.o.);
 • Ondernemend Venlo;
 • Gemeente Roermond;
 • Gemeente Roerdalen;
 • Brandweer;
 • Politie;
 • Keyport;
 • LWV;
 • OML.

Parkmanagement Midden-Limburg is:

 • een dochteronderneming van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

Parkmanagement Midden-Limburg:

In de basis is Parkmanagement Midden-Limburg een stichting, waarin de aangesloten bedrijventerreinen Swalmen, Roerstreek, Roerdalen, Stadsrand Noord, Merum en Willem-Alexander gezamenlijk optrekken om hun belangen op een effectieve wijze te behartigen. We werken aan bovenstaande thema’s, maar er worden bijvoorbeeld ook collectieve inkoopcontracten gesloten, waarvan ondernemers op het bedrijventerrein gebruik kunnen maken.
Meer lezen over Parkmanagement Midden-Limburg.

Hoe werkt Parkmanagement Midden-Limburg?

Door intensieve samenwerking van ondernemers met onder meer gemeenten, provincie, OML, Keyport, brandweer en politie kan de kwaliteit van het terrein worden gewaarborgd en verbeterd. De waarde van het onroerend goed op het terrein, het investeringsklimaat, maar ook de belevingswaarde van werknemers en potentiële klanten varen allen wel bij een goed bedrijventerreinmanagement.

Parkmanagement is een middel om op een gestructureerde manier de kwaliteit van een bedrijventerrein op een hoog peil te brengen en ook op lange termijn vast te houden. Continu collectief werken aan verbetering. Door goed parkmanagement wordt veroudering tegengegaan en verloedering en herstructurering voorkomen. Bedrijven, gemeente en andere betrokkenen hechten waarde aan een duurzame sociaal economische ontwikkeling en een efficiënt ruimtegebruik. Ook daarvoor is parkmanagement het aangewezen instrument. Aan elk kwaliteitsaspect kan een heel spectrum van activiteiten worden verbonden. Hoe die worden ingevuld is afhankelijk van het terrein, de gevestigde ondernemingen en het draagvlak bij de betrokkenen.

Waarom is een bedrijventerrein een BIZ?

Het is veel ondernemers een doorn in het oog: de één betaalt mee aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en de veiligheid op het bedrijventerrein, maar de buurman niet. Die lift mee op zijn geld en inspanningen. Om dit free-rider gedrag te voorkomen, biedt de BIZ uitkomst.

Een BIZ is een afgebakend gebied, in dit geval het bedrijventerrein, waarbinnen alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Vestiging op het terrein betekent automatisch dat de onderneming aangesloten is bij de BIZ.

Wat draagt u bij als ondernemer?

Uw verplichte bijdrage aan de BIZ stichting is afhankelijk van de WOZ-waarde (niet-woningen). Alleen het door u zakelijk gebruikte gedeelte van het pand waarvan u gebruiker bent, wordt aangeslagen. De verplichte bijdrage bedraagt 0,4 % van die WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2020. Dit bedrag komt bovenop uw gebruikelijke OZB aanslag. Op verzoek van de ondernemers is het principe gehanteerd wie het meeste profiteert van het BIZ-fonds, draagt ook het meeste bij. De wettelijke rol van de Gemeente is beperkt tot het heffen en innen van de bijdrage via de OZB-aanslag welke vervolgens het volledige bedrag als een subsidie overhevelt naar de BIZ Stichting.

Onze zes bedrijventerreinen in Roermond, Swalmen en Roerdalen.