Over ons

De Stichting Parkmanagement Regio Roermond (SPRR) is in 2006 opgericht door de LWV en REO in samenwerking met de lokale bedrijvenverenigingen, Kamer van Koophandel , Provincie Limburg en gemeente Roermond.
Zowel de Provincie, als de Kamer van Koophandel en de Gemeente hebben de financiële basis gelegd door een opstartsubsidie voor drie jaar te verstrekken.
Het Stichtingsbestuur is hiermee aan de slag gegaan om in een publiek-private samenwerking de integrale kwaliteit van bedrijventerreinen te behouden en mogelijk te verbeteren.

Parkmanagement is het instrument voor duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen.
Een modern bedrijventerrein is meer dan de optelsom van losse bedrijfsgebouwen. Er is meer nodig voor een gezonde bedrijvigheid.
De inrichting, veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, ondernemersoverleg en het aanbod van voorzieningen zijn voorbeelden van zaken die hiervoor van groot belang zijn.

Parkmanagement is een middel om op een gestructureerde manier de kwaliteit van een bedrijventerrein op een hoog peil te brengen en ook op lange termijn vast te houden.
Continu collectief werken aan verbetering. Door goed parkmanagement kan veroudering worden tegen gegaan en verloedering en herstructurering worden voorkomen. Bedrijven, gemeente en andere betrokkenen hechten waarde aan een duurzame sociaal economische ontwikkeling en een efficiënt ruimtegebruik. Ook daarvoor is parkmanagement het aangewezen instrument.

Parkmanagement is het sturen van vorm, voorzieningen en beheer van een bedrijventerrein, veelal in samenwerking tussen publieke en private betrokken partijen. Aan elk kwaliteitsaspect kan een heel spectrum van activiteiten worden verbonden. Hoe die worden ingevuld is afhankelijk van het terrein, de gevestigde ondernemingen en het draagvlak bij de betrokkenen.

In de regio Roermond is de Stichting Parkmanagement Regio Roermond de trekker van het parkmanagement op de aangesloten terreinen.
In de Stichting werken bedrijfsleven en overheid samen aan verbetering van de kwaliteit van de bedrijventerreinen.