Corona-wegwijzer voor ondernemers

Heb je door de coronacrisis minder of geen omzet? Deze wegwijzer laat zien wat je zelf kunt doen en van welke regelingen je gebruik kunt maken.

Een initiatief vanuit VNO-NCW en MKB

Klik hier

Parkmanagement Midden-Limburg

In de regio Roermond is de Stichting Parkmanagement Midden-Limburg (PML) de trekker van het parkmanagement op de aangesloten bedrijventerreinen.

In de Stichting werken bedrijfsleven en overheid samen met als doel het bemiddelen in en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op een van de aangesloten bedrijventerreinen.

PML is gelieerd aan de Limburgse Werkgevers Vereniging, die de werkgeversbelangen op provinciaal niveau behartigt en op haar beurt nauwe relaties heeft met de landelijke werkgeverskoepel VNO-NCW.