BIZ Draagvlakmeting 2020 gaat bijna van start!

Onze ambassadeurs komen bij iedere ondernemer op de bedrijventerreinen tussen eind augustus en medio september persoonlijk langs met een stembiljet.

Uw stem telt!

Parkmanagement Midden-Limburg

In de regio Roermond is de Stichting Parkmanagement Midden-Limburg (PML) de trekker van het parkmanagement op de aangesloten bedrijventerreinen.

In de Stichting werken bedrijfsleven en overheid samen met als doel het bemiddelen in en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op een van de aangesloten bedrijventerreinen.

PML is gelieerd aan de Limburgse Werkgevers Vereniging, die de werkgeversbelangen op provinciaal niveau behartigt en op haar beurt nauwe relaties heeft met de landelijke werkgeverskoepel VNO-NCW.