Activiteiten BIZ-terreinen

Christoffeltaart
Christoffeltaart aan alle ondernemers. Een klein gebaar van het BIZ-bestuur om al haar leden op bedrijventerrein Merum – in de bizarre coronaperiode – een steuntje in de rug te geven door deze overheerlijke taart aan te bieden.

Hanging baskets 
Ieder jaar verzorgen de BIZ-besturen Swalmen en Stadsrand Noord de bloemenpracht in de baskets aan de diverse lantaarnpalen en zorgt dit voor een mooie verfraaiing van deze terreinen.

Kerstattentie
Menige jaren brengen diverse BIZ-besturen – als traditie – een kerstgroet rond aan al haar ondernemers en haar werknemers samen met een kerstbrood of kerststaaf.

Kerstboom
Jaarlijks ‘tovert’ het BIZ-bestuur Swalmen in de kerstperiode de grote dennenboom op de rotonde om tot een ware kerstboom. Zelfs de inwoners van Swalmen genieten hier enorm van.