Samenstelling

De werkgroep Mobiliteit & Bereikbaarheid wordt voorgezeten en gefaciliteerd door Parkmanagement Midden-Limburg. Met regelmaat sluiten de instanties Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Gemeente Roermond aan. Hierin zijn de volgende ondernemers vertegenwoordigd:

Ondernemers:
Bedrijventerrein Swalmen: Merpo
Bedrijventerrein Merum: Solvay en Van der Lee
Bedrijventerrein Roerstreek: Rockwool, Transcargo, Schmitz Foam en UPS
Bedrijventerrein Willem-Alexander: BCTN en Kalle en Bakker
Bedrijventerrein Stadsrand Noord: Rijmar