Informatie werkgroep M&B

Een veilig en gestroomlijnd wegennetwerk in en rondom Roermond is niet vanzelfsprekend. Als er aan de weg wordt gewerkt is het voor een onderneming op onze terreinen belangrijk hier – indien nodig – tijdig op te anticiperen en natuurlijk staat veiligheid ook bij Parkmanagement hoog in het vaandel.

De slogan van onze werkgroep Mobiliteit en Bereikbaarheid: SAMEN sterk voor een verkeersveilige omgeving op en rondom de bedrijventerreinen

De werkgroep Mobiliteit & Bereikbaarheid die sinds begin 2021 actief is en bestaat uit een selectie van grote logistieke ondernemers, met veel kennis en kunde en allen gevestigd op een van de bedrijventerreinen.

Wat doet de werkgroep M&B?
Deze werkgroep stemt samen met gemeente (aannemers) of Rijkswaterstaat af of er zich mogelijk problemen kunnen voordoen voor ondernemers bij aankomende wegwerkzaamheden. Ook maakt de werkgroep zich hard voor de veiligheid bij calamiteiten op en rondom de bedrijventerreinen en volgt ze de toekomstige verkeersstromen met name waar nieuwbouw bedrijven plaats gaat vinden.

Met gemeente, afdeling verkeer en de BIZ-besturen van de terreinen vinden regelmatig afstemmingen plaats. Parkmanagement Midden-Limburg informeert verder al haar BIZ-ondernemers over de wegwerkzaamheden via mail of nieuwsbrief zodat indien nodig de logistieke planningen hierop aangepast kunnen worden door de ondernemers.

Medio 2021 heeft de werkgroep Mobiliteit & Bereikbaarheid per bedrijventerrein een top 3 samengesteld van aandachtsgebieden en deze voorgelegd bij de gemeente Roermond ter discussie. De werkgroep Mobiliteitsraad (gemeente) heeft sinds medio 2022 een aantal onderwerpen uit deze top 3 in behandeling.

Vragen?
Heeft u vragen, ideeën of suggesties voor deze werkgroep? Neem dan contact op met het secretariaat.