Verbreding fietspaden Mijnheerkensweg | Willem-Alexander

In opdracht van de Gemeente Roermond start BESIX INFRA Nederland binnenkort met de uitvoering van het project “Verbreden fietspaden Mijnheerkensweg Roermond”.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
Fase 2: 26 september – 15 oktober 2022 – Mijnheerkensweg vanaf Jos Menten tot aan de rotonde nabij Smurfit Kappa.
Fase 3: 12 oktober (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving over start werkzaamheden op 17 oktober.

Bereikbaarheid
We voeren de werkzaamheden uit in en naast de berm kan dus de rijbaan blijft gewoon in twee richtingen open voor gemotoriseerd verkeer. We werken gefaseerd aan het fietspad. Hierdoor kan bestemmings- fietsverkeer zo lang mogelijk gebruik blijven maken van het huidige fietspad. Zodra we het gedeelte vanaf de rotonde openbreken, zorgen we voor een tijdelijke voetgangersstrook aan de overzijde van de Mijnheerkensweg (tot aan nr. 7-11). Doorgaand fietsverkeer leiden we om zoals op de achterzijde weergegeven.
De werkzaamheden in deze fase duren t/m 15 oktober. Daarna starten we met fase 3 waar we u vooraf opnieuw over informeren. De werkzaamheden duren in totaal tot medio december.

Meer informatie lees hier.