Participerende bedrijven

Hieronder zijn een aantal bedrijven opgesomd, gesitueerd op het terrein, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en stimuleren:

CITY HUB is een stedelijk distributiecentrum dat overlast in de binnenstad beperkt bij het bevoorraden van winkels en bedrijven. Transportbedrijven lossen hun zware dieselvrachtwagens bij City Hub, die de “last mile” in de binnenstad overneemt met elektrische, compacte wagens. Verkeersdrukte, luchtvervuiling en geluidsoverlast worden zo gereduceerd. Men kan ook voorraden bij City Hub houden en just-in-time laten bezorgen en emballage of recyclebles retour geven.

MONRO BV is gespecialiseerd in het wegvervoer van zeecontainers, bulk- vervoer, koel-vriestransport en recyclingproducten. Voor de container- terminal van BCTN en de papierfabriek van Smurfit Kappa verzorgt MonRo “Last Mile Solutions”. In deze “oplossingen” is het multimodale karakter van groot belang, hetgeen een grote invloed heeft op de duurzaamheid van de bedrijfsactiviteiten van haar klanten.

APO ELEKTROTECHNIEK is een wikkel en reparatiebedrijf. De vestiging van APO is geheel energie neutraal vrij d.w.z. voorzien van warmtepompen, zonnepanelen en WTW-units. Defecte elektromotoren, pompen en aandrij- vingen krijgen een nieuw leven. Apparatuur verdient een tweede of derde kans om te worden hergebruikt.

PPT (PAPER PRODUCTION TECHNOLOGY) is een centrale groep papiertechnologen van de Smurfit Kappa Group gevestigd in Roermond. PPT ondersteunt de 34 papierfabrieken van Smurfit Kappa wereldwijd. Bij PPT zijn 12 ingenieurs met vele verschillende nationaliteiten continu bezig om de duurzaamheid en circulariteit van Smurfit Kappa te optimaliseren.

VARO ENERGY Roermond is het grootste brandstoffendepot van zuid Nederland. Alle producten worden via het water vervoerd. VARO is een van de grootste handelaren in hernieuwbare brandstoffen in Nederland.

FRAKU (voorheen: JTS Energietechniek BV ) is een installatiebedrijf voor bodem, lucht en zonne energie. Fraku is een voorloper in de ontwikkelingen en toe- passingen van Duurzame Energie met diverse nationale en internationale prijzen. Het bedrijf heeft als een van de eerste in Nederland vele gasloze installaties ontwikkeld en gebouwd.

KALLE EN BAKKER BETONCENTRALES BV is een van de weinige betoncentrales met CSC certificaat goud voor productie van beton. Het keurmerk CSC geeft zekerheid voor de afnemers van beton. Duurzame productie wordt gegarandeerd.

JANSSEN CONTAINERVERHUUR is gespecialiseerd in afvalcontainers in verschillende maten voor bedrijven en particulieren. Ze richt zich op het segment van (bedrijfs)afval en bouw- en sloopafval. De gemengde af- valstromen worden op locatie via hy- draulische gereedschappen en machines gesorteerd. Deze gesorteerde afvalstromen worden naar recyclers en verwerkers in de regio gebracht.

MULTIHUUR VERHUURCENTRUM is actief in machine- en gereedschapsverhuur t.b.v. industrie en bouw. De gereedschappen en machines zijn op kwaliteit en duurzaamheid aangeschaft, hetgeen de efficiëntie verhoogt en uit- eindelijke milieu- en kostenbesparend werkt. De verhuuractiviteiten vormen een wezenlijk aandeel in het in stand houden van de circulaire economie op bedrijventerrein Willem-Alexander.

BCTN CONTAINERTERMINAL Roermond. Onderdeel van een netwerk van acht containerterminals in Nederland en België met de nadruk op ecologische wijze van transport en overslag van containers via water. BCTN heeft een certificaat van de 3e Lean & Green Star. Alle containers worden via het water van en naar de grote zeehavens in Rot- terdam en Antwerpen gevaren.

SIF OFFSHORE FOUNDATION maakt ken en andere offshore toepassingen. Sif investeert continue in productie- materieel en in het uitbreiden van de productiecapaciteit om XL monopiles te kunnen maken met een diameter tot 11 meter. Deze investeringen zijn belangrijk voor Sif om bij te dragen aan het verlagen van de kosten van energie-productie in Europa. Alle grondstoffen en producten worden via het water vervoerd.

JOS MENTEN METAALRECYCLING is een recycling-bedrijf dat van grote regionale leveranciers industriële staal- en metaalafvallen verwerkt tot herbruikbare grondstoffen. Alle gerecyclede producten worden over de weg aangeleverd en ± 90% wordt daarna over het water afgevoerd.

SMURFIT KAPPA Roermond Papier produceert van oud papier weer nieuw papier voor golfkarton verpakkingen. Hierbij staat maatschappelijk verantwoord ondernemen – de zorg voor mens, milieu en omgeving – centraal. Zij verwezenlijkt hergebruik en efficiënt gebruik van eindige grondstoffen en werkt zoveel mogelijk met gesloten kringlopen. Smurfit Kappa werkt hard aan de verdere verduurzaming van haar energievoorziening en zoekt daarbij de samenwerking op binnen én buiten haar industrie.

SMURFIT KAPPA RECYCLING Op deze locatie worden alle soorten oud papier gesorteerd en geperst in balen ten behoeve van de papierfabriek. De papierfabriek maakt van deze grondstoffen vervolgens nieuw papier ten behoeve van golfkartonnen verpakkingen. Ook aanleveringen van papier- stromen via de binnenvaart kunnen hier worden afgehandeld.

SPIERINGS SLOOPWERKEN BV is gericht op “circulair slopen”. Het bedrijf richt zich voornamelijk op het hergebruiken van bouwmaterialen en onderdelen die bij de sloop van gebouwen vrij komen. Als hergebruik niet mogelijk is, dan kijkt zij of er een andere functie mogelijk is voor de vrijgekomen materialen. Als dit ook niet gaat, dan worden de materialen gerecycled tot nieuwe producten.

MILIEUPARK GEMEENTE ROERMOND Het milieupark van de gemeente Roermond is gelegen op bedrijventer- rein Willem-Alexander. Inwoners van de gemeente Roermond brengen hun grofvuil of afval in grotere hoeveel- heden naar het milieupark. Het afval wordt in 21 verschillende afvalstromen gesorteerd, waarna deze naar diverse recyclers en afvalverwerkers gaan. Op die manier wordt afval weer een grondstof voor een nieuw product.

BESIX ASFALTCENTRALE Roermond is een asfaltcentrale, waar tot 65 % gerecyclede grondstoffen worden gebruikt. Lokale duurzame winning van grondstoffen dragen bij aan een lage CO2 emissie bij het transport hiervan. Met een eigen laad- en loskade worden ook grondstoffen per schip gelost.