Activiteitenplannen BIZ

Alle aangesloten bedrijventerreinen van Parkmanagement Midden-Limburg werken samen in de vorm van een BIZ. Er gelden diverse wettelijke voorwaarden om een BIZ te vormen, namelijk het opzetten van een plan van aanpak (activiteitenplan). In onderstaande activiteitenplannen beschrijven de BIZzen al haar doelstellingen, ambities en activiteiten voor de BIZ periode 2021-2025. De huidige BIZ-besturen geven aan op welke wijze in de komende vijf jaar de ontwikkelingen en uitdagingen waarmee de ondernemers worden geconfronteerd gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Daarbij geldt als hoofddoel het kwaliteitsbehoud, de kwaliteitsverbetering alsmede het bevorderen van de economische ontwikkelingen van de bedrijventerreinen.

Activiteitenplan 2021-2025 Merum
Activiteitenplan 2021-2025 Roerstreek
Activiteitenplan 2021-2025 Roerdalen
Activiteitenplan 2021-2025 Stadsrand Noord
Activiteitenplan 2021-2025 Swalmen
Activiteitenplan 2021-2025 Willem-Alexander