Informatie BIZ

De totstandkoming van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) per 1 januari 2021 heeft ervoor gezorgd dat alle ondernemingen gevestigd op één van de 6 bedrijventerreinen in de gemeentes Roermond en Roerdalen, via de WOZ-beschikking een bijdrage leveren aan Stichting Parkmanagement Midden-Limburg (PML).

 

BIZ-BIJDRAGE

De BIZ-bijdrage is een belasting die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

DE VOORDELEN VAN DE BIZ

Dankzij de inkomsten uit de BIZ-gelden betaalt iedere ondernemer, gevestigd op het terrein,  en zijn er dus geen “free riders” meer als het gaat om de collectieve belangen die PML voor haar ondernemers op de 6 bedrijventerreinen behartigt. Denk daarbij aan zaken als o.a. KVO schouwen, bewegwijzering, projecten op het gebied van duurzaamheid & circulariteit. Ook uw parkmanager, Stephanie Voncken, staat dankzij de BIZ inkomsten tot uw beschikking.