Uitkomst Congestie-onderzoek | Enexis beheer

Door congestiemanagement kunnen de meeste (nieuwe) grootzakelijke klanten in Noord-Brabant en Limburg vanaf december weer aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dit blijkt uit de resultaten van het congestie-onderzoek van TenneT. Ook het verzwaren van aansluitingen is dan weer mogelijk. Er komt ongeveer 1.700 megawatt aan extra transportcapaciteit vrij. Dat is vergelijkbaar met 9 keer het vermogen van de stad Den Bosch of 10 keer de stad Maastricht.

Transportcapaciteit voor afname en terugleveren
Voor grootzakelijke klanten die een aansluiting willen aanvragen of hun aansluiting willen verzwaren, komt er in totaal 722 megawatt transportcapaciteit vrij. Hierdoor kunnen we samen met TenneT in principe alle grootzakelijke klanten aansluiten die op de wachtlijst staan. Voor de grootzakelijke klanten die een aanvraag hebben gedaan voor teruglevering (zonne- en windmolenparken) komt er 960 megawatt aan extra transportcapaciteit vrij. Dit zorgt voor extra ruimte op het net, maar het is niet voldoende om iedereen op de wachtlijst aan te sluiten. De beschikbare capaciteit per locatie is afhankelijk van de afspraken die TenneT in de komende 2 maanden maakt met bedrijven die mee willen werken aan congestiemanagement. Samen met TenneT analyseren we in welke gebieden transportcapaciteit vrijkomt en hoe dit overeenkomt met de aanvragen. De beschikbare transportcapaciteit kan namelijk per gebied verschillen.

Congestiemanagement zorgt voor ruimte op het net
Voor de zomer is er een stop gezet op aanvragen voor het verhogen van het gecontracteerd vermogen, het verzwaren van aansluitingen en nieuwe aansluitingen voor grootzakelijke klanten. Het gaat om aansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère. In de afgelopen maanden heeft TenneT onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Hierbij wordt aan grootzakelijke klanten die gebruikmaken van het elektriciteitsnet gevraagd om tegen een vergoeding op drukke momenten het net te ontlasten. Er komt zo transportcapaciteit vrij. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat congestiemanagement mogelijk is in Noord-Brabant en Limburg.

Speciale taskforce onderzoekt verdere mogelijkheden
De provincies en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben een speciale taskforce opgericht. Deze werkgroep, onder leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst, kijkt naar de mogelijkheden om te transportschaarste zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is nodig omdat de netuitbreiding, de vraag naar aansluitingen niet kan bijhouden. De taskforce heeft een plan van aanpak opgesteld met de volgende 4 speerpunten:

  1. slimmer en optimaler gebruik van het elektriciteitsnet
  2. versnellen realisatie netuitbreidingen
  3. voorspellen en programmeren
  4. communicatie en educatie

Ben Voorhorst: “Volle netten mogen ons vestigingsklimaat en onze duurzaamheidsambities niet in de weg staan. Daarbij moeten we als maatschappij ook meer rekening houden met de beschikbaarheid van energie. Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat er op het elektriciteitsnet op elk moment van de dag voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Zowel producenten als verbruikers zullen in de toekomst mee moeten werken om het net te ontlasten op drukke momenten.”

De komende jaren wordt veel geïnvesteerd
Congestiemanagement blijft de komende jaren een terugkerend thema. We willen voorkomen dat het elektriciteitsnet in de toekomst steeds opnieuw op slot moet. Daarom blijven we samen met TenneT de komende jaren miljarden euro’s investeren in het elektriciteitsnet. We investeren de komende 10 jaar € 2,8 miljard. In Noord-Brabant en Limburg worden 57 van de 60 stations verzwaard en 5 nieuwe hoogspannings- en middenspanningsstations gerealiseerd. TenneT investeert in de komende 10 jaar ongeveer € 2 miljard in beide provincies. De transportcapaciteit wordt hierdoor op sommige plekken verdrievoudigd. TenneT bekijkt samen met betrokken gemeenten en provincies of een aantal belangrijke projecten versneld kunnen worden.

Bron: Uitkomst congestie-onderzoek | Enexis Netbeheer