Informatie werkgroep A&O

Begin juni 2022 heeft de aftrap plaatsgevonden van de werkgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs. Een samengestelde werkgroep die naast alle huidige initiatieven in Roermond en omstreken op gebied van Arbeid zich gaat versterken in het zoeken van de verbinding. De beste resultaten behalen we als we er SAMEN voor gaan!

Parkmanagement Midden-Limburg en haar ondernemers op de bedrijventerreinen hebben samen met de Gemeente Roermond en andere instanties zoals Keyport, scholen en UWV een uitdaging de komende jaren.

  • 60% van de beroepen van 2030 bestaan vandaag nog niet;
  • De potentiële beroepsbevolking neemt komende 30 jaar in Midden-Limburg met 27.000 mensen af, in Roermond met 1.700;
  • Bedrijven geven aan dat het lastig is om vacatures gevuld te krijgen;
  • Bedrijven geven aan dat andere thema’s zoals Level lang leren, medewerkerstevredenheid en vitaliteit steeds hoger op de agenda komen.

Wat gaat de werkgroep A&O doen?
Aan de hand van 3 vastgestelde pijlers worden de komende periode projecten en initiatieven opgestart die mogelijk snel tot succes leiden binnen Roermond en omstreken. Waar mogelijk zal de werkgroep processen verbeteren en versnellen samen met de Gemeente en UWV.

Deze pijlers zijn:

    • Nieuw talent aanboren
    • Werk anders organiseren
    • Binden en boeien

Vragen?
Heeft u vragen, ideeën of suggesties voor deze werkgroep? Neem dan contact op met het secretariaat.