Ledenvergaderingen

De ledenvergadering op het BIZ-terrein is dé gelegenheid om door de BIZ-voorzitter aan de BIZ-leden van het terrein nogmaals persoonlijk uitleg te geven over de activiteiten die er plaatsvonden afgelopen jaar en komend jaar. Ook presenteert de penningmeester tijdens dit overleg de balansrekening met uitleg over de gemaakte BIZ-inkomsten en -uitgaven.

Thema’s die hier belangrijk zijn te vermelden zijn bijvoorbeeld: aanleg glasvezel op terrein, draagvlakmeting, omgevingswet, mogelijke coffeeshops op terrein, thema arbeidsmarkt, cameraproject en leegstand.

Deze ledenvergadering geeft ondernemers de gelegenheid vragen en opmerkingen te stellen aan het BIZ-bestuur.