Planning draagvlakmeting

 

 

 

 


Onze ambassadeurs hebben maandag 24 augustus jl de stembiljetten van de notaris ontvangen. Ze staan klaar om uw stem persoonlijk op te halen.
Een ambassadeur is een vrijwillige ondernemer van de bedrijventerreinen en stelt zich ten dienste van de gemeente door het uitdelen van de enveloppen met stembiljetten en het ophalen van gesloten enveloppen met stembiljetten;

 

21 september 2020 uitslag stemming

25 augustus tot en met 21 september 2020 10.00 uur – draagvlakmeting – we zijn gestart

24 augustus 2020 kick-off – here we come!
Op 24 augustus vindt de officiële aftrap van de draagvlakmeting BIZ 2021-2025 plaats. Een dertigtal ambassadeurs krijgen die avond persoonlijk instructies van de gemeente Roerdalen en/of Roermond en notaris van Parkmanagement. De ambassadeurs starten na 24 augustus met de persoonlijke bezoeken bij alle ondernemers van de bedrijventerreinen. Zij delen de stembiljetten uit en halen ze ook weer op.

Dit jaar loopt de draagvlakmeting gelijk met de BIZ Binnenstad en zullen er in deze periode rond de 70 ambassadeurs in en rondom Roermond actief zijn. Samen nog sterker!

Juni – augustus 2020 voorbereiding draagvlakmeting
De ambassadeurs (vrijwillige ondernemers van de terreinen) worden in deze periode geïnformeerd door de BIZ-besturen, gemeente Roermond en gemeente Roerdalen over hun inzet en de spelregels rondom deze stemming. Momenteel worden de NAW-gegevens van alle bedrijven gecontroleerd door de BIZ-besturen waarna de notaris de stembiljetten in orde maakt.

Mei 2020 – Roermond en Roerdalen stemden in met BIZ verordening 2021-2025
In mei stemden de gemeenteraden van Roermond en Roerdalen in met de BIZ verordeningen voor 2021-2025. Dit betekent dat de draagvlakmeting onder ondernemers van de bedrijventerreinen Merum, Willem-Alexander, Roerstreek, Roerdalen, Swalmen en Stadsrand-Noord een definitieve ‘GO’ krijgt.
In iedere verordening ligt vast onder welke voorwaarden de huidige samenwerking tussen de gemeenten en ondernemers op de bedrijventerreinen een vervolg krijgt. Zo is de eigen bijdrage voor ondernemers vastgesteld. Deze gebruikt Parkmanagement Midden-Limburg om het ondernemersklimaat te versterken. Zo hebben we de afgelopen tien jaar gewerkt aan onder andere veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Mei 2020 – Verplaatsing draagvlakmeting
De meting stond in eerste instantie gepland in juni. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is deze verplaatst van 24 augustus tot en met 20 september. Uw ‘ja’- stem is dan van belang. Uw stem telt! Samenwerken zorgt voor een win-win.

16 januari 2020 – nieuwjaarsbijeenkomst bij Versboerderij Schreurs
Om alle ondernemers goed te blijven informeren over het belang van iedere BIZ op de bedrijventerreinen is bij Versboerderij Schreurs een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle ondernemers georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben de wethouders Angely Waajen (gemeente Roermond) en Jan den Teuling (gemeente Roerdalen) uitleg gegeven aan het belang van een BIZ en de samenwerking met de gemeentes. Tijdens deze bijeenkomst hebben de ondernemers meegedaan aan een kort onderzoek over de BIZ. Hieruit bleek onder andere dat de aandacht die de BIZ heeft voor bereikbaarheid, veiligheid en samenwerking met de gemeente, gewaardeerd wordt. De resultaten kunt u hier bekijken.

31 oktober 2019 – Bijeenkomst ondernemers bij VDL Konings
Tijdens deze bijeenkomst bij VDL Konings in Swalmen heeft het bestuur PML aan alle ondernemers door middel van presentaties, uitleg gegeven over de aankomende draagvlakmeting en aankomende derde BIZ-periode 2021-2025.

Oktober 2019
De bestaande stichtingen hebben eind 2019 wederom aan de gemeentes het verzoek gedaan om ook voor de periode 2021-2025 BIZ-zones in te stellen voor de Roermondse bedrijventerreinen. Medio 2020 vindt weer een draagvlakmeting plaats onder de ondernemers van de bedrijventerreinen Merum, Willem-Alexander, Roerstreek, Roerdalen, Swalmen en Stadsrand Noord. Zoals is gebleken was bij alle stichtingen de afgelopen BIZ-periodes voldoende draagvlak aanwezig. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en loopt de tweede BIZ-periode af op 31 december 2020.