Goed om te weten als BIZ-lid

Een BIZ is een instrument van, vóór en dóór ondernemers.


Onderscheidend ondernemen
Op het gebied van veiligheid, groen en mobiliteit zorgen de gemeentes Roermond en Roerdalen dat de basis op orde is.
Maar om zich echt te onderscheiden kunnen ondernemers op allerlei manieren zelf bijdragen. Doordat ondernemers in een BIZ verplicht bijdragen, kunnen de BIZzen en Parkmanagement Midden-Limburg vanuit het collectief investeren in zaken als sfeer, marketing, openbare ruimte, veiligheid en zelfs collectieve inkoop van energie. De gemeente verzorgt de jaarlijkse heffing en inning.


BIZbestuur

Onze BIZ-besturen bestaan uit ondernemers  op uw terrein. Totaal zijn vijf BIZ-besturen op de bedrijventerreinen actief. Deze ondernemers doen dit op vrijwillige basis. Deze ondernemers hebben zeer waardevolle inbreng. Omdat de bedrijventerreinen Roerstreek en Roerdalen naast elkaar liggen, hebben de BIZ-besturen zich gebundeld tot een BIZ-bestuur. De BIZ-besturen komen met regelmaat bij elkaar en bespreken diverse actuele thema’s ten behoeve van de ondernemers op het terrein.


Welke rol vervult Parkmanagement Midden-Limburg (PML)

PML wordt door de gezamenlijke BIZ-besturen ingeschakeld in een ondersteunende rol. Dit heeft vele voordelen:

 • één aanspreekpunt voor ondernemers;
 • één aanspreekpunt voor overheidsinstanties;
 • samenwerking bevorderen op het bedrijventerrein;
 • samenwerking bevorderen tussen de BIZterreinen;
 • samen optrekken – meer slagkracht en resultaat;
 • een groot en waardevol netwerk;
 • samenwerking gemeenten, provincie, OML, brandweer en politie, waaronder de schouwen op de terreinen;
 • de bedrijventerreinen Roermond en Roerdalen met grote trots uitdragen.


Thema’s waar veel aandacht door de BIZ-besturen aan wordt geschonken zijn :

 • duurzaamheid – circulariteit;
 • koffie-inlopen –  sociale activiteiten – groot waardevol netwerk;
 • bereikbaarheid – parkeergelegenheid;
 • samenwerking gemeente, politie en brandweer;
 • periodieke veiligheidsschouwen:
 • gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld glasvezel;
 • uitstraling terrein – tegengaan leegstand en verloedering
 • één aanspreekpunt overheden
 • omgevingswet
 • arbeidsmarkt


Wat is een Bedrijven Investeringszone?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend en aaneengesloten gebied, vastgesteld door de Gemeente. Een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen automatisch een bijdrage. Er zijn hier geen zogenaamde ‘free-riders’.


Automatisch BIZ-deelnemer

Een onderneming die zich vestigt op de bedrijventerreinen Merum, Swalmen, Stadsrand Noord, Roerstreek, Roerdalen of Willem-Alexander is automatisch deelnemer van de BIZ indien u

 • gebruiker bent van onroerend goed in de BI-Zone
 • een gemeentelijke heffing betaalt die op basis van de WOZ waarde via het BSGW jaarlijks wordt geïnd.


BIZ-subsidiegelden
De opbrengst van deze belastingheffing wordt in de vorm van een subsidie, onder voorwaarden, terug uitgekeerd aan de BIZ stichtingen. Iedere BIZ stelt hiervoor een jaarplan op. Achteraf worden de BIZ subsidiegelden verantwoord en wordt definitief de hoogte van het BIZ bedrag bepaald door de Gemeente.
De stichtingen gebruiken dit subsidiegeld om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ.


Wanneer is er draagvlak onder de ondernemers op de terreinen :

 • tenminste 50% van alle ondernemers heeft 1x in de vijf jaar een (geldige) stem uit gebracht via de draagvlakmeting;
 • van deze stemmen stemt tenminste 2/3 vóór ;
 • deze voorstemmers een grotere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

BIZ-draagvlakmeting :
Een BIZ-stemming vindt formeel door de Gemeente 1x per vijf jaar plaats in samenwerking met een notaris.

Welke bijdrage betaalt u als  ondernemer op een BIZ-terrein?
De jaarlijkse bijdrage van iedere bijdrageplichtige – gerelateerd aan de WOZ-waarde- is voor de komende BIZ-periode 2021-2025 door de Gemeente vastgesteld voor de bedrijventerreinen :

 • Merum : minimaal € 75,00 en maximaal € 850,00 per jaar
 • Swalmen : minimaal € 75,00 en maximaal € 850,00 per jaar
 • Stadsrand Noord : minimaal € 75,00 en maximaal € 850,00 per jaar
 • Willem-Alexander : minimaal € 75,00 en maximaal € 850,00 per jaar
 • Roerstreek en Roerdalen : minimale € 100,00 en de maximale € 1.000,00 per jaar.


BIZ-periodes Merum, Swalmen, Roerstreek, Roerdalen, Willem-Alexander en Stadsrand Noord:

 • Eerste BIZ-termijn (2011 – 2015)
 • Tweede BIZ-termijn (2016-2020)
 • Derde BIZ-termijn (2021-2025 ) – nu actief

ONZE SLOGAN : Samen Sterk – Samen BIZ Uw mening telt!