Geef uw melding door!

  1. Telefonisch bij de Gemeente Roermond / Roerdalen

 

  1. Een melding van vernieling, klachten, defecte straatverlichting, aanvraag uitrit, stank etc op uw bedrijventerrein kan rechtstreeks bij de Gemeente Roermond of Roerdalen gemeld worden via het algemeen telefoonnummer 140475.

U geeft aan om welke gemeente het gaat en wordt doorverbonden met de klachtenlijn van de gemeente Roermond. Vervolgens wordt deze melding/verzoek verwerkt en komt deze in de organisatie bij de persoon terecht die deze          melding/ verzoek zal afhandelen. De melder krijgt via de mail een zaaknummer welke hoort bij de melding en kan de afhandeling melding volgen.

 

  1. Via de buiten beter app

(Info eerder in nieuwsbrief vermeld)

 

bij de parkmanager zie voor meer informatie bij contacten