Algemene informatie BIZ

3e Draagvlakmeting
25 augustus tot en met 21 september 2020 10.00 uur


Bedrijven Investeringszones (BIZ) 2021-2025

Na een positieve stemming op 21 september a.s. gaat in 2021 de derde samenwerkingstermijn van de BIZ in.
Uw ‘ja’- stem is van groot belang zodat we de constructieve samenwerking op de bedrijventerreinen kunnen voortzetten. Samen sterk, van voor en door ondernemers!