23.01.17 Roadshows bedrijventerrein van de toekomst

17 January 2023

Zoals jullie wellicht weten is in de 2e helft van afgelopen jaar 2022 het plan gestart om te komen tot een nieuwe visie “Bedrijventerrein van de toekomst”.

Gemeente Roermond (leidend in dit project), Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML), Keyport en Parkmanagement Midden-Limburg hebben hier de handen ineen geslagen om samen een krachtige visie neer te zetten. Samenwerken brengt het beste resultaat. Het hele proces wordt extern begeleid door Viduro.

Het overall plan dat over alle bedrijventerreinen heen gaat is gereed en treffen jullie aan in de bijlage 1.

De concrete doorvertaling naar de wensen/plannen voor jullie eigen terrein moet nog plaatsvinden.

Hiervoor is deze aparte sessie belegd, waarvoor alle ondernemingen van jullie eigen terrein worden uitgenodigd om mee te denken wat de plannen voor de komende jaren zouden kunnen of moeten zijn.

Om de tijd van de bijeenkomst optimaal te benutten vragen we jullie:

  1. Het bijgevoegde plan vooraf goed door te nemen.
  2. Na te denken over zaken die op het bedrijventerrein opgepakt zouden kunnen worden per hoofdthema uit het plan.
  3. Na te denken welke zaken eventueel overkoepelend – met alle andere bedrijventerreinen van Roermond – opgepakt zou kunnen worden per hoofdthema uit het plan.

In deze uitnodiging via de mail is ook nog een zeer korte enquête toegevoegd per terrein. Heb je geen mail met de uitnodiging ontvangen? Stuur ons een mail!

We vragen alle ondernemers deze enquête voor de bijeenkomst in te vullen zodat de gemeente alvast input kan verzamelen. Tijdens de bijeenkomst kunnen zij er dan met de aanwezigen over doorpraten.

Zoals gezegd wordt deze bijeenkomst begeleid door Viduro die ook het proces tot nu toe heeft begeleid. Op deze bijeenkomst willen we de zaken zo concreet mogelijk maken, zodat bij de verdere uitwerking ook de juiste keuzes gemaakt kunnen worden in een haalbaar tijdspad.

We hopen op een grote opkomst.

Bijlage 2: Visuele uitwerking ambitie

Roadshow Willem-Alexander: 17 januari
Roadshow Roerstreek: 25 januari
Roadshow Merum: 2 februari
Roadshow Swalmen: 16 februari
Roadshow Stadsrand Noord: 28 februari