Riool Thomas A. Edisonweg verstopt vanwege kunststofafval

27 November 2019

Tijdens onderhoudswerkzaamheden is door Waterschap Limburg vervuiling van kunststof in de riolering van de Thomas A. Edisonweg aangetroffen, waardoor het riool was verstopt. Voor een goede werking van onze voorzieningen op Roerstreek mag dit absoluut niet voorkomen.
Bij een verstopte riolering kunnen de aanliggende bedrijven schade ondervinden bij een hevige regenbui vanwege wateroverlast. Mogelijk dat het aangetroffen afval in de pompput afkomstig is van chauffeurs, die op het bedrijventerrein verblijven. Als bijvoorbeeld onvoldoende plekken aanwezig zijn waar chauffeurs hun afval kunnen deponeren, zou het kunnen dat ze dit in rioolputten/straatkolken/bermen deponeren.

We verzoeken alle ondernemers dan ook met klem om uw leveranciers/chauffeurs erop te wijzen dat afval in de daarvoor bestemde voorzieningen wordt achtergelaten.

Mocht u zoiets zien of aantreffen dan verzoeken wij u direct melding te maken van zwerfvuil en dumpingen van afval: https://www.roermond.nl/melding-openbare-ruimte of tijdens kantooruren op nummer 14 0475. Indien sprake is van een op heterdaad dumping of openen van rioolputten/straatkolken, dient contact opgenomen te worden met de afdeling Stadstoezicht, te bereiken op (0475) 35 91 01.

Verkeersveiligheid en parkeren transportmaterieel
Gedurende langere tijd staat op de Albert Einsteinweg een trailer geparkeerd die de doorgang belemmerd en uitnodigt om voor anderen ook hun transportmiddelen hier te parkeren. Handhaving heeft BIZ Roerstreek toegezegd dat deze trailer nog deze week wordt weggesleept. Tevens valt op dat in parkeerhavens afzetbakken en trailers staan geparkeerd, terwijl we een parkeerbehoefte hebben voor wachtende vrachtwagenchauffeurs. Om ons bedrijventerrein veilig en overzichtelijk te houden verzoeken we alle eigenaren hun transportmiddelen te parkeren op hun eigen terrein zoals dat ook is bedoeld en de parkeerhavens beschikbaar te houden voor wachtende chauffeurs die we hier naar toe kunnen dirigeren.

In onderstaande foto zijn de wegen weergegeven waar chauffeurs met grote voertuigen kunnen parkeren in afwachting van het lossen.