Ontbijtsessie 21 nov. Bedrijventerrein Swalmen

18 November 2019

Graag nodigen wij alle ondernemers van bedrijventerrein Swalmen uit voor de ontbijtsessie op 21 november a.s. van 8:00 tot 9:30 te Wepa Nederland BV, Boutestraat 125 te Roermond.

  1. Opening door Wethouder Waajen-Crins
  2. Toelichting rol Keyport
  3. Toelichting projecten
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

Lerend Leven
In het project Lerend Leven staan het behouden, aantrekken en opleiden van gekwalificeerde arbeidskrachten centraal. Door aan te sluiten bij het programma wordt de ondernemer geholpen bij de start van het implementeren van Lerend Leven in de eigen organisatie. Daarnaast krijg je toegang tot relevante kennis- en business netwerken of kun je deelnemen aan de thematische connected learning groepen.

CIV Maakindustrie
De kerndoelstelling van het CIV is door samenwerking tussen bedrijven en middelbaar/hoger technisch beroepsonderwijs (toekomstige) medewerkers beter op te leiden voor de sector. Het versterken van de onderwijsinfrastructuur voor de maakindustrie en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zal de slagkracht van de sector bevorderen en de regio een extra economische impuls geven.

InduSym
InduSym staat voor industriële symbiose: de reststroom van een bedrijf wordt de grondstof van een ander bedrijf. Met genoeg uitwisselingen ontstaat een cirkel zonder restafval. Dit project helpt bij het inzichtelijk maken van kansen om eenvoudig te starten met duurzaam ondernemen op een manier die geld oplevert of bespaart.

De Groeischakelaar
Onze innovatiemakelaars bekijken ieder vraagstuk individueel en verbinden jou, onafhankelijk, met de juiste partij.

Samen ontbijten op 21 november?
Ik zou het zeer op prijs stellen als ik jullie namens de gemeente Roermond, Parkmanagement Midden-Limburg en Keyport mag begroeten op 21 november a.s. Koffie, thee en verse broodjes worden geregeld. Aanmelden kan tot 18 november a.s. via secretariaatparkmanagement@pm.lwv.nl

Wij hopen jullie daar te zien!