LWV overhandigt manifest PAS aan Gouverneur en Gedeputeerde

1 November 2019

Tijdens de landelijke actiedag “Nederland van het slot” heeft LWV directeur Huub Narinx het manifest PAS overhandigd aan de Gouverneur en Gedeputeerde Mackus. LWV vindt het van belang dat er snel een oplossing komt zodat de Limburgse ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn, “ondernemen”.

De uitspraak van de Raad van State omtrent het PAS heeft enorme gevolgen voor onze economie.  Miljarden aan investeringen staan stil, alleen al voor Limburg betreft het meer dan 1500 projecten variërend van woningbouw, agrarisch tot infrastructurele werken. De impact op onze samenleving is enorm. Het manifest is ondertekend door meer dan 30 branche en ondernemersorganisaties. ‘In het manifest schetsen zij  de enorme schade van de stikstof- en PFAS-impasse. Ook worden er voorstellen gedaan om Nederland snel weer vlot te trekken, zodat projecten weer door kunnen en banen niet in gevaar komen.

VNO-NCW heeft een taskforce Stikstofproblematiek ingesteld. De doelstelling is om bedrijven te informeren en naar oplossingen te zoeken. Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van de uitspraak maar de informatie die beschikbaar is staat hier in een FAQ weergegeven.