Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen geslaagd!

14 May 2019

Op alle vijf de bedrijventerreinen in Roermond is een werkgroep Veiligheid actief.
Deze werkgroep bestaat uit ondernemers van het terrein, een afgevaardigde van de gemeente, brandweer en politie en de manager bedrijventerreinen van Parkmanagement.
Tweemaal per jaar komt de werkgroep bij elkaar om de voorgevallen incidenten zoals inbraken, brand en overlast te bespreken.
Tevens wordt gekeken wat kan worden gedaan om deze ongewenste zaken te voorkomen. Na de voorbespreking maakt de werkgroep een rondgang over het terrein. Dit gebeurt in het voorjaar bij daglicht en in het najaar in het donker. Ook dan wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen. Denk daarbij aan verlichting, verkeerssituaties, hekwerken, buitenopslag enz.

De samenwerking levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade voor het bedrijfsleven. Daar profiteren alle bedrijven van.
Deze goede samenwerking heeft geleid tot het behalen van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen.
Het keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren.
Ook verzekeringsmaatschappijen hechten grote waarde aan deze samenwerking.
Het keurmerk heeft steeds een geldigheidsduur van drie jaar. Het laatste certificaat liep tot november 2018. Eind oktober 2018 heeft er een audit door Kiwa plaatsgevonden en is het certificaat succesvol verlengd!
Onderdeel van de hercertificering was de digitale enquête welke door u is ingevuld. De resultaten van de enquête zullen in de digitale nieuwsbrief per bedrijventerrein worden gedeeld.

Naast een betere veiligheid brengt het certificaat u ook nog financiële voordelen:
Indien u bent verzekerd via Interpolis dan ontvangt u automatisch 10% korting op gerelateerde verzekeringspremies (gebaseerd op uw postcode). Maar ook andere maatschappijen geven korting, echter niet automatisch. Hierbij ontvangt u het digitale nieuwe certificaat. Stuur dit door naar uw verzekeraar of tussenpersoon. De kans is groot dat korting wordt verleend.