29.04.2020 Eind april start voorbereidende werkzaamheden fase 5 van de reconstructie N280

29 April 2020

Eind april starten de voorbereidende werkzaamheden voor fase 5 van de reconstructie N280. Als eerste wordt er gestart met het opnieuw inrichten van het kruispunt Buitenop-N280. Daarnaast werken ze aan de noordelijke en zuidelijke rijbanen van Buitenop. Die weg krijgt nieuwe fundering en nieuw asfalt en wordt opnieuw ingericht, met een veilige aansluiting op de Maashaven en Roerkade. Ook vernieuwen ze de noordelijke rijbaan van de N280 tussen de Maasbrug en Buitenop.

Wanneer gaat dit gebeuren?
Deze voorbereidende werkzaamheden starten eind april. Daarbij wordt de Looskade voor een deel in gebruik genomen zoals deze is bedoeld: gemotoriseerd verkeer gebruikt de Looskade om vanuit de juiste richting naar en van de N280 te rijden.

De verwachting is dat deze werkzaamheden 6 weken gaan duren. Daarna kan een deel van de Buitenop al veilig in gebruik worden genomen. Maar het werk aan de N280 tussen de Maasbrug en Buitenop is dan nog niet helemaal klaar. Deze werkzaamheden aan de noordelijke rijbaan van de N280 vinden plaats in juni.

Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden niet doorgaan en op een ander moment plaatsvinden. Kijk regelmatig op deze website voor de meest actuele informatie.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Om te zorgen voor zo min mogelijk overlast, voeren ze de werkzaamheden zo veilig en efficiënt mogelijk uit. Daarom sluiten ze het werkgebied volledig af voor (langzaam) verkeer. De werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur. Het kan zijn dat er ook buiten deze uren moet worde gewerkt, maar dat proberen ze zo veel mogelijk te voorkomen. Wel zo fijn voor u en voor ons!

Alle hinder voorkomen is helaas niet mogelijk. Er kan hinder zijn door trillingen en er zal meer verkeer op de Looskade komen.

Wat betekent dit voor u?

  • Alle bestemmingen blijven bereikbaar.
  • Doorgaand verkeer op de N280 kan blijven doorrijden en rijdt vanaf eind mei aan de zuidzijde van de N280.
  • Verkeer vanuit westelijke richting kan alleen rechtsaf naar Buitenop-Roerkade en niet meer linksaf naar Buitenop-Maashaven.
  • Verkeer vanuit oostelijke richting kan alleen linksaf naar Buitenop-Roerkade en niet meer rechtsaf naar Buitenop-Maashaven.
  • Voor verkeer vanuit Maashaven en Arlo richting het oosten en westen naar N280 verandert er niets.
  • Verkeer vanuit Kraanpoort en Looskade richting het westen en oosten rijdt via de Looskade naar de N280.

Bereikbaarheidskaarten voor verkeer tijdens deze werkzaamheden:
Bereikbaarheidskaart voor verkeer richting Arlo en Maashaven – 28-04-2020 (pdf, 462 kB).
Bereikbaarheidskaart voor verkeer richting N280 – 28-04-2020 (pdf, 462 kB).

bron: www.n280verbindtroermond.nl