30.06.21 Banken en ABP stellen 400 miljoen euro groeikapitaal beschikbaar voor getroffen bedrijven

2 July 2021

Drie grote banken (ABN AMRO, ING en Rabobank) en het pensioenfonds ABP stellen met elkaar een bedrag van 400 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die na de coronacrisis weer willen investeren maar hinder ondervinden van een verzwakte vermogenspositie. Het gaat daarbij om middelgrote en grote bedrijven die in de kern gezond zijn met voldoende perspectief op continuïteit en rentabiliteit. Deze bedrijven kunnen vanaf 1 juli a.s. onder voorwaarden een achtergestelde lening aanvragen bij één van de drie banken.

Post-Covid Groeifinanciering Initiatief
Dit is de strekking van het ‘Post-Covid Groeifinanciering Initiatief’ dat vandaag is ondertekend door ABN AMRO, ING, Rabobank, ABP, De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en VNO-NCW. Zij willen hiermee ‘herstel van de investeringen door Nederlandse bedrijven en daarmee de groei van de Nederlandse economie in de post-Covid periode’ bevorderen. De betrokken instellingen willen er zo voor zorgen dat bedrijven in getroffen sectoren die voor onze economie en de werkgelegenheid belangrijk zijn weer kunnen investeren.

Praktisch en simpel voorstel
Ingrid Thijssen (VNO-NCW): ‘Tijdens de Covid-crisis zagen we dat in de kern gezonde bedrijven inteerden op hun eigen vermogen en steeds kwetsbaarder werden. Kwetsbaar voor bijvoorbeeld ongewenste overnames of doordat ze noodzakelijke investeringen niet konden doen. Wij maakten ons hier grote zorgen over en hebben het initiatief genomen om dit probleem aan te pakken. Aanvankelijk leek hiervoor een speciaal fonds nodig, maar uiteindelijk ligt er dankzij de drie grote banken en ABP een simpel en heel praktisch voorstel. Een voorstel dat voordeliger is voor belastingbetaler en dat bedrijven die het nodig hebben de komende twee jaar kan helpen als de nood aan de man is. Daarnaast doen we ervaring op met dit nieuwe instrument naar de toekomst.’

Herstel van de investeringen
Chris Buijink (Nederlandse Vereniging van Banken): ‘Met dit initiatief laten ABN AMRO, ING en Rabobank zien dat banken – in aanvulling op hun inzet tijdens de crisis – ook na de Covid-periode bedrijven bij willen staan bij het herstel van de investeringen. Daarmee bevorderen zij het herstel van de Nederlandse economie in de post-Covid periode. Ik ben ook het ABP en de rijksoverheid erkentelijk voor hun bijdrage.’

Achtergronden
Het bedrag van de achtergestelde lening is minimaal vijf miljoen en maximaal vijftig miljoen euro per bedrijf. Het initiatief is daarmee vooral gericht op grotere mkb-bedrijven die een klap hebben opgelopen door de crisis. De looptijd van de achtergestelde lening is zes tot acht jaar. De banken kunnen bij het initiatief ook gebruik maken van de zogeheten Groeifaciliteit van het kabinet (staatsgarantie) dat onlangs is aangepast. Zie voor meer details en ook de reacties van ABP en de bewindslieden van Economische Zaken en klimaat hier het hele persbericht van NVB en VNO-NCW.

Bron: Banken en ABP stellen 400 miljoen euro groeikapitaal beschikbaar | VNO-NCW
Bron: Banken en ABP stellen 400 miljoen euro groeikapitaal beschikbaar voor getroffen bedrijven (nvb.nl)