29.03.22 Zuyd Hogeschool start met onderwijs in Roermond voor werkenden

29 March 2022

Er komt hoger onderwijs in Roermond voor werkenden. Met ingang van april 2022 biedt Zuyd Hogeschool in Roermond cursussen en opleidingen aan. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Gilde Opleidingen en de gemeente Roermond.

Betrokkenheid regionaal bedrijfsleven

De activiteiten worden verzorgd door Zuyd Professional, dat onderdeel is van Zuyd Hogeschool en werkenden ondersteunt bij hun loopbaanontwikkeling. Zuyd Hogeschool neemt hiertoe haar intrek bij Gilde Opleidingen aan de Kasteel Hillenraedtstraat in Roermond, van waaruit de onderwijsactiviteiten zullen plaatsvinden. Naast de gemeente Roermond en Gilde Opleidingen werkt Zuyd Hogeschool ook nauw samen met diverse andere organisaties die zich inzetten voor de sociale en economische ontwikkeling van de regio, waaronder Keyport en Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg.

Behoefte aan hoger onderwijs in Midden-Limburg

In samenwerking met de gemeente Roermond en vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven heeft Zuyd Professional de afgelopen maanden een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid om in Midden-Limburg hoger onderwijs voor werkenden aan te bieden. Hieruit kwam de bevestiging naar voren dat hier in de regio behoefte aan is en dat een dergelijk aanbod volop kansen biedt. De samenwerkende partijen hebben besloten de volgende stap te zetten en dit te realiseren.

Samenwerkende partners zijn verheugd

“Voor professionals wordt het steeds belangrijker om zich gedurende hun gehele loopbaan te blijven ontwikkelen. Niet alleen voor het individu, maar ook voor de werkgever en de regio,” aldus Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. “In het verlengde daarvan zal Zuyd Professional vanuit Roermond incompany-trajecten en onderdelen van deeltijdopleidingen op hbo-niveau aanbieden. Daarnaast willen wij samen met Gilde Opleidingen, de gemeente Roermond en onze andere partners de doorstroom van het middelbaar naar het hoger beroepsonderwijs in Midden-Limburg bevorderen. We kijken er zeer naar uit om dit gezamenlijk te realiseren.”

Peter Thuis, voorzitter College van Bestuur Gilde Opleidingen: “Wij beschouwen de komst van Zuyd Professional naar een Gilde-locatie als een logische vervolgstap in de goede samenwerking van ROC Gilde Opleidingen met Zuyd Hogeschool, en een belangrijke stap voor Midden-Limburg”.

Ferdinand Pleyte, wethouder onderwijs gemeente Roermond: “Het is een prachtige ontwikkeling dat je straks ook in Roermond hoger onderwijs kunt volgen. Dat biedt mogelijkheden voor ieders talentontwikkeling en maakt het vestigings- en investeringsklimaat van onze stad en regio nog aantrekkelijker. We zien dan ook uit naar een verdergaande samenwerking met Zuyd Hogeschool in Roermond.”

Gé Moonen, voorzitter Keyport: “Het is een lang gekoesterde wens om een hbo-opleiding in de Keyport-regio te krijgen. De komst van Zuyd Professional naar Roermond is een zeer belangrijke stap in de goede richting. Het is van groot belang voor deze ondernemende regio om hier eigen hoger onderwijs te verzorgen, ook voor de mensen die al aan het werk zijn. De uitdagingen en kansen op het gebied van circulaire economie, digitalisering en duurzaamheid zijn voor de bedrijven in de Keyport-regio erg belangrijk.”

Hans Coppus, directeur Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg: “Wij zijn verheugd over de komst van Zuyd Professional in Roermond. Er is een grote behoefte aan professionele werknemers in de regio. Nu er gekwalificeerd hoger onderwijs wordt aangeboden, is er een grote kans om goed geschoold personeel in de regio Midden-Limburg te behouden. Daardoor kunnen de beschikbare potenties nog beter benut worden. Dat is een win-win situatie voor iedere betrokkene: de overheid, de ondernemer en de werknemer. Een uitstekende ontwikkeling op zowel ondernemers- als maatschappelijk niveau.”

Aansluiting bij ontwikkelingen in de (EU)regio

Het beoogd aanbod hoger onderwijs in Roermond sluit aan bij de ontwikkelingen en speerpunten in de (Eu)regio, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie, digitalisering en duurzaamheid. Het aanbod zal in de loop van de tijd in overleg met regionale belanghebbenden verder uitgebouwd worden.

Bron: Zuyd Hogeschool start met onderwijs in Roermond voor werkenden | Gemeente Roermond