28.10.20 OML sluit grondexploitatie-overeenkomst voor bedrijventerrein locatie in Swalmen

2 November 2020

De gemeente Roermond heeft in oktober een grondexploitatie-overeenkomst gesloten met OML Bedrijventerrein BV. Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisering van bedrijfskavels op de locatie Peelveldlaan 60 te Swalmen.

De komende tijd wordt een start gemaakt met de sloop van het bestaande pand op het terrein, de voormalige school B.C. Broekhin. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Roermond. OML is daarna aan zet om het terrein bouwrijp te maken. Gelet op de werkzaamheden is de verwachting dat het eerste uitgeefbare kavels eind 2021 beschikbaar zullen zijn voor ondernemers. Hierbij wordt vooral gekeken naar ondernemers (denk aan MKB) uit de directe omgeving van Swalmen of uit de regio Midden-Limburg. Met name vanwege de krapte op de markt van bedrijventerreinen wordt een zorgvuldige invulling van de beschikbare ruimte nagestreefd. Om het vestigen van nieuwe bedrijven mogelijk te maken laat OML een nieuw bestemmingsplan maken. In het  bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de locatie en de ligging bij de bestaande woningen. Tijdens de bestemmingsplanproceduren zullen omwonenden en andere betrokken geïnformeerd worden door middel van brieven en bijeenkomsten (indien mogelijk i.v.m. Covid-19).

Voor het volledige persbericht verwijzen wij u graag naar onze nieuwsbrief.

Bron: OML BV