24.04.08 Subsidie Circulaire ketenprojecten

8 April 2024

Bent u ondernemer en wilt u uw product, proces of service duurzamer ontwerpen, maken of organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? Draag bij aan de overstap naar een economie waarin we (zeldzame) grondstoffen besparen en onze CO2-uitstoot verlagen. Ga samen met partners aan de slag om uw keten te sluiten. Vraag de subsidie Circulaire ketenprojecten aan.

Budget en looptijd
Startdatum: donderdag 4 april 2024
Einddatum: woensdag 4 september 2024

Hoogte subsidie
U krijgt 50% subsidie over de gemaakte kosten. De andere 50% betaalt u zelf. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een keten. Er kunnen maximaal 6 ondernemers in één ketenproject.

Lees hier alle informatie over de subsidie.

Bron: Subsidie Circulaire ketenprojecten (rvo.nl)