24.01.17 Wanneer wel en wanneer niet bijdrageplichtig voor de BIZ?

17 January 2024

Een “bedrijveninvesteringszone”(BIZ) is een bedrijventerrein waarin ondernemers zich samenpakken om het gebied te verbeteren. Ondernemers in de BIZ moeten een BIZ-bijdrage betalen. De hoogte van de bijdrage hangt af van de WOZ-waarde van het bedrijfs- of winkelpand en wordt geïnd via de WOZ-aanslag door BsGW.

Het is niet altijd voor iedereen duidelijk waarom BsGW niet altijd de juiste gebruiker opvoert, terwijl deze wel bij de BIZ bekend is. Dit is onlangs aangekaart tijdens een overleg met BsGW. Hierop heeft BsGW in algemene bewoordingen een terugkoppeling gegeven hoe dit zit. Deze input delen wij graag met jullie:

 

Voor de wet is de “zichtbare” of “kenbare” gebruiker niet altijd degene die daadwerkelijk de aanslag dient te krijgen. Zo kan in de onderstaande gevallen de gebruiker voor BsGW een andere zijn dan die in de ogen van de BIZ:

1. Bedrijfsverzamelgebouw: Bij een bedrijfsverzamelgebouw waar meerdere bedrijven in zijn gevestigd wordt de eigenaar aangeslagen als gebruiker, tenzij er sprake is van onderverhuur. Bij onderverhuur wordt de onderverhuurder aangeslagen. Dus 1 BIZ aanslag voor 1 gebruiker.

2.Woning of niet woning. Er kan sprake zijn van gemengde objecten. Er zijn 2 varianten, t.w.:

  • Als het woongedeelte meer dan 70% van de waarde vormt, wordt het WOZ-object beschouwd als een woning.
  • Als het woongedeelte minder dan 70% van de waarde vormt, wordt het hele WOZ-object beschouwd als niet-woning.
    Voorbeeld: Een woning waar ook een kapsalon in is gevestigd. Indien deze woning voor meer dan 70% van de WOZ-waarde als een woning is getaxeerd, dan wordt er geen aparte BIZ-aanslag voor de kapsalon opgelegd.

3. Adressen worden gemuteerd op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dat is voor BsGW de verplichte ingang. De BAG is namelijk een basisadministratie die geacht wordt leidend te zijn. Indien er dus in de administratie van de BIZ sprake is van een niet officieel BAG-adres, kan er een afwijking zijn met het bestand van BsGW. Stel dat er 2 bedrijven zijn gevestigd en er is maar 1 BAG adres. Dit adres kan en mag je wel splitsen, maar enkel via een officiële aanvraag via de BAG van de betreffende gemeente. Indien dat niet is gebeurd is er dus sprake van één 1 BIZ-aanslag voor 1 bedrijf.

4. Het belastingbestand is voor BsGW een dynamisch iets. De basis is het stelsel van basisadministraties, zoals de KvK, BAG, Kadaster. Indien in die gegevens niets wijzigt blijft het uitgangspunt het bestand van BsGW. Stel dat er een pand is waar de gebruiker met KvK-nummer al jaren de BIZ-aanslag netjes betaald en BsGW krijgt van de gemeente of BIZ te horen dat er een andere gebruiker is gevestigd zonder KvK inschrijving, dan zal er een controle plaatsvinden. Blijkt uit controle dat de bij BsGW bekende gebruiker nog steeds gebruiker is, dan wordt deze weer aangeslagen voor de BIZ. Andersom geldt ook dat indien blijkt dat er inmiddels een nieuwe gebruiker in het object zit, dan wordt deze aangeslagen onder het maken van een terugmelding aan de basisregistratie.

5.Een object is in aanbouw volgens de WOZ/BAG. Dit staat ook in het systeem van BsGW. BsGW mag dan geen aanslag BIZ opleggen want de BAG (de gemeente) moet dit object eerst op gereed zetten en dan pas mag de BsGW de aanslag BIZ opleggen. Dit mag vreemd overkomen, maar in tegenstelling tot de OZB, waar ook objecten in aanbouw een aanslag kunnen krijgen, is dit niet het geval voor de BIZ.