23.11.23 De Omgevingswet en bedrijven | Vragenlijst

23 November 2023

De gemeente Roermond is al lange tijd hard bezig met de voorbereidingen op de komst van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht gaat. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken bij de gemeente Roermond en wat de komst van de Omgevingswet inhoudt voor bedrijven.

De Omgevingswet
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten, waar ondernemers al vele jaren mee te maken hebben gebundeld. Zo worden bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Waterwet vervangen. Ook het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit gaan veranderen. Elke gemeente moet vóór 2032 de bestaande bestemmingsplannen bundelen in één omgevingsplan per gemeente. Meer informatie over het omgevingsplan vindt u hier. De voorbereidingen op het omgevingsplan zijn bij de gemeente Roermond in volle gang. Daarnaast is elke gemeente verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Onlangs is de omgevingsvisie van de gemeente Roermond gepubliceerd. Deze downloadt u hier.

De omgevingsdialoog
De Omgevingswet verplicht u om bij nieuwe ontwikkelingen en plannen vroegtijdig in gesprek te gaan met bewoners, bedrijven en organisaties in uw omgeving. In Roermond noemen we dit de omgevingsdialoog. Het betrekken van anderen bij uw plannen helpt om belangen, meningen en creativiteit vroegtijdig op tafel te krijgen. Het doel van de omgevingsdialoog is niet om het altijd met elkaar eens te worden. Het hoofddoel is volwaardige deelname van alle belanghebbenden en de dialoog aangaan met elkaar. Het betekent niet dat er altijd voor iedereen een wenselijke oplossing uitkomt. Draagvlak kan een resultaat zijn van het voeren van de omgevingsdialoog, maar is niet het doel. Er zullen altijd besluiten zijn die niet of nauwelijks draagvlak zullen krijgen, maar toch genomen moeten worden omdat het algemeen belang voorop staat. Het is dan belangrijk dat we als gemeente goed geïnformeerd zijn over de verschillende belangen. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, houden we ook rekening met de omgevingsdialoog.

Informatiepagina Omgevingswet
Op korte termijn zal de informatiepagina Omgevingswet op de website van de gemeente Roermond online gaan. Hier kunt u meer informatie vinden over de Omgevingswet, de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsdialoog. Zodra deze informatiepagina online staat wordt dat gecommuniceerd via onze website en sociale media kanalen.

Wat de Omgevingswet betekent voor bedrijven
In veel gevallen blijft de inhoud van de regels hetzelfde. Ze staan alleen op een andere plek. Een bedrijf dat niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, hoeft met het in werking treden van de Omgevingswet niet direct iets te doen. Een bedrijf dat wel iets wil veranderen aan de eigen bedrijfsvoering, moet volgens de Omgevingswet nagaan of het een omgevingsvergunning nodig heeft voor een bepaalde activiteit. Ook dient het bedrijf na te gaan of er milieuregels gelden op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of het omgevingsplan. Dat kan allemaal via het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO vervangt Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen, de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding en ruimtelijkeplannen.nl. Via het DSO kunt u dus vanaf 1 januari 2024 een vergunningcheck uitvoeren, een vergunning aanvragen, een melding doen en de regels bekijken die gelden in een bepaald gebied. Als u wilt zien hoe het DSO er uit komt te zien, kunt u hier vijf instructievideo’s vinden voor het uitvoeren van een vergunningcheck, het aanvragen van een omgevingsvergunning, de Regels op de kaart functionaliteit, het Omgevingsloket en de maatregelen op maat.

Vragen over de Omgevingswet
Als gemeente komen we er graag achter welke vragen er met betrekking tot de Omgevingswet leven bij de Roermondse ondernemers. Heeft u vragen? Heeft u nieuwe plannen en wilt u die met ons delen om erachter te komen welke rol de Omgevingswet in uw plan gaat spelen? Deel ze met ons via de bijgevoegde vragenlijst van Parkmanagement Limburg.
Een overzicht van vragen die bij grote bedrijven kunnen leven over de Omgevingswet vindt u hier. Een overzicht van vragen die binnen het midden- en kleinbedrijf kunnen leven over de Omgevingswet vindt u hier.