23.10.31 PML UITNODIGING | Vervolgstappen Local Energy Hub | BIZ Willem-Alexander | 23 en 29 nov & 1 dec

31 October 2023

“Stroomnet in alle provincies zo goed als vol” meldt demissionair energieminister

Rob Jetten. ”Het kabinet moet dan ook ‘alles op alles’ zetten om te voorkomen dat de stroom op de drukste momenten uitvalt”. Bron:www.upday.com 18 oktober 2023

 

Beste BIZ-ondernemer van Willem-Alexander,

Graag nodigen wij alle BIZ-ondernemers op Willem-Alexander uit voor een drietal ronde tafel lunchbijeenkomsten.

Ronde tafel: Samen delen van beschikbare ruimte op het locale elektriciteitsnet
Donderdag 23 november 2023 van 12.00 – 14.00 uur

 • Smart Energy Hub
  • Tijdens deze ronde tafel zullen de uitkomsten van de groepsanalyse van de vier deelnemende bedrijven geanonimiseerd worden gepresenteerd door Rethink Zero n.a.v. de kwartier energiedata over 2022.
  • Vervolgstappen om te komen tot een mogelijke smart energy hub
 • Flex Potentie Tool
  • Enexis heeft een tool ontwikkeld die bedrijven direct een overzicht geeft van zijn/haar potentiële verdiensten met congestiemanagement wanneer zij hun flexibel vermogen inzetten
  • Hierdoor kan de klant direct bepalen of het interessant is om mee te doen aan congestiemanagement. Alle geïnteresseerden klanten samen geven dan een beeld over de kans van slagen van congestiemanagement in een bepaald gebied

Ronde tafel: Energie besparen én verduurzamen
Woensdag 29 november 2023 van 12.00 – 14.00 uur

   • Energie meet systemen
    • Er wordt een tool aangeboden die bedrijven op eenvoudige wijze inzicht geeft in hun energieverbruik ’achter de meter’ (inzichten in elektriciteitsverbruik op asset niveau) en zo bijdraagt aan het verlagen van de elektriciteitskosten door energieverspilling te elimineren.
    • Tijdens deze ronde tafel wordt hierover aan de hand van een of meerdere concrete cases meer vertelt.
    • Collectief verhogen aandeel duurzame opwek/opslag
    • Eneco zal tijdens deze ronde tafel een aanpak presenteren waarin ze het aandeel ZonOpDak eventueel aangevuld met opslag kunnen vergroten op Willem Alexander.
    • Hierin zal ook aandacht worden besteed aan de verzekerbaarheid van zonnepanelen op industrie-daken.

Ronde tafel: Duurzaam proceswater
Vrijdag 1 december 2023 van 12.00 – 14.00 uur

  • Duurzaam proceswater t.b.v. industriële toepassingen
   • HydroBusiness zal tijdens deze de ronde tafel een presentatie verzorgen “Hoe belangrijk is water voor jullie bedrijfsvoering?”
   • Als we hier niet tijdig op anticiperen wordt door schaarste water het nieuwe ‘netcongestie’.

 

Locatie ronde tafelsessies: Sif, Mijnheerkensweg 33 in Roermond
Inloop: vanaf 11.45 uur, start 12.00 uur
Deelname: aanmelden meerdere ronde tafel lunchsessies is mogelijk
Aanmelden: uiterlijk 17 november via deze link. (uitsluitend voor BIZ Willem-Alexander leden)

 

Wij kijken uit naar uw komst!