23.10.19 PML UITNODIGING | Informatiebijeenkomst Local Energy Hub | BIZ Roerstreek & Roerdalen | 7 november

19 October 2023

“Stroomnet in alle provincies zo goed als vol” meldt demissionair energieminister Rob Jetten. ”Het kabinet moet dan ook ‘alles op alles’ zetten om te voorkomen dat de stroom op de drukste momenten uitvalt”. Bron:www.upday.com 18 oktober 2023

 

Aan alle geïnteresseerde grote en kleinere ondernemers op Roerstreek en Roerdalen,

Gemeenten Roermond en Roerdalen, BIZbestuur Roerstreek/Roerdalen, Parkmanagement Midden-Limburg (PML) en Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) bundelen hun krachten! Gezamenlijk gaan wij aan de slag om knelpunten en kansen voor ondernemers op het gebied van verduurzaming op te pakken.

Voor wie is deze informatiebijeenkomst Local Energy Hub (LEH) interessant?
Bent u ondernemer op Roerstreek of Roerdalen? Heeft u uitbreidingsplannen? Wilt u uw CO2 uitstoot reduceren? Heeft u problemen met de beschikbaarheid van elektriciteit?
Samen met u willen wij onderzoeken of Roerstreek en Roerdalen ervoor klaar is om hier een Local Energy Hub op te starten.

Wat is een Local Energy Hub? Slimmer inzetten van energie!
Een LEH is een systeem van samenwerkende bedrijven op een bedrijventerrein waarbij de energie, welke op het terrein opgewekt wordt, bv door zonnepanelen, ook weer op dit bedrijventerrein slimmer ingezet kan worden voor andere ondernemers. Hierdoor kan netcongestie (gedeeltelijk) voorkomen worden en kunnen ontwikkelingen die anderszins bij een ondernemer niet door kunnen gaan, mogelijk gemaakt worden.

Op dit moment is het juridisch (nog) niet mogelijk om gebruik te maken van elkaars ruimte op het net. Er zijn meerdere ‘pilots’ in Nederland (bv Pannenweg II in Nederweert) die hebben laten zien dat deze manier mogelijk is én voordelen oplevert voor de ondernemer.

Samen met de netbeheerders willen we tot een werkbaar contract komen. Daarom vinden wij het nu hét moment om deze informatiebijeenkomst op uw bedrijventerrein te organiseren.

Welke stappen willen wij nemen?
1) We bundelen onze krachten en organiseren een informatiebijeenkomst op 7 november a.s.
2) We zoeken minimaal 10 tot 20 bedrijven op bedrijventerrein Roerstreek en Roerdalen die deze samenwerking tot stand willen brengen en dit project aandurven;
3) We vragen kwartierdata, checken of een LEH op deze terreinen kansrijk is, waarna we het gesprek met Enexis aangaan;
4) We plaatsen 6 maanden lang slimme meters bij de aangemelde bedrijven om het energieverbruik (per 10-seconde) te meten;
5) Vervolgens gaan we aan de slag met een energiemanagementsysteem (EMS) en kan een energiehandelsplatform opgezet worden met het idee om mogelijk overschot terug te leveren aan het net of binnen het beoogde platform vanwege een mogelijk beter rendement. En wellicht levert het u als ondernemer ook iets op.

Informatiebijeenkomst ondernemers op 7 november 2023 16.30 uur
U heeft zeker de nodige vragen over wat deze samenwerking voor uw onderneming kan betekenen. Graag leggen we u in deze bijeenkomst stap voor stap uit wat onze ideeën zijn om uiteindelijk ons toekomstbestendige bedrijventerrein te realiseren. Ook is er de 7e november ruimte om vragen te stellen over vergroening, water, warmte of andere energie gerelateerde onderwerpen.

Praktische info
Aanmelden kunt u tot 6 november 12.00 uur via de uitnodiging in uw mailbox. Heeft u geen mail ontvangen en wilt u hier graag bij zijn? Neem contact met ons op.