23.06.15 Ter info | Glasvezelnetwerk Q3 2023 bedrijventerrein Swalmen en Merum

15 June 2023

Beste BIZ-ondernemer op bedrijventerrein Swalmen en Merum,

Graag brengen wij u op de hoogte van de onderstaande glasvezelwerkzaamheden in kwartaal 3 van dit jaar op uw bedrijventerrein. Voor vragen kunt u zich melden bij de gemeente Roermond.

Glasvezel bedrijventerreinen Swalmen en Merum/Herten
Op basis ven een onlangs ondertekende overeenkomt waarin KPN/Glaspoort en de Gemeente Roermond bevestigen dat de industriegebieden Swalmen en Herten zullen worden ontsloten op het glasvezelnetwerk van KPN,
zijn daaropvolgend de voorbereidingen begonnen.

De overeenkomst, die in lijn is met de geldende plaatselijke verordeningen voor wat betreft de Inrichting van de Ondergrondse Openbare Ruimte, was het sein voor KPN/Glaspoort en haar hoofdaannemer om te starten met het opstellen van het netwerkontwerp. Dat houdt in dat men nu bijvoorbeeld de kabeltracés en de posities daarvan aan het bepalen is. Deze tracés worden zodanig ontworpen dat de hoeveelheid civiel werk tot een minimum beperkt wordt en dat toch alle bedrijven in potentie kunnen worden ontsloten.

In opvolging van deze ontwerpfase zal KPN/Glaspoort vergunning aanvragen waarop de tracés en het werk op inhoud besproken moeten worden met de gemeente. Daarbij zijn overlast, kwaliteit van werk, doorloopsnelheid en veiligheid de belangrijkste parameters. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat KPN/Glaspoort middels haar hoofdaannemer in Q3-’23 zal starten met het civiel werk.

Momenteel zijn de details dus nog niet bekend, daar wordt immers nog aan gewerkt en KPN/Glaspoort zal verdere communicatie met de belanghebbenden rechtstreeks opstarten zodra de ontwerpfase gereed is.

Mocht u tussentijds al vragen hebben dan kunt u zich voor nu vervoegen tot de Gemeente Roermond, bedrijvencontactfunctionaris Roy Niëns: royniens@roermond.nl.