23.05.25 PML UITNODIGING | Werksessie subsidie voor verduurzaming bedrijventerrein Willem-Alexander | 27.06.23

25 May 2023

Beste BIZ-lid/ondernemer van bedrijventerrein Willem- Alexander,

De Provincie Limburg verleent een subsidie aan Parkmanagement BV om te onderzoeken hoe bedrijven op Willem-Alexander Roermond collectief de volgende stap kunnen zetten om samen te werken aan een duurzamer bedrijventerrein. Hierbij wordt specifiek gekeken naar samenwerking op het gebied van energiegebruik, duurzame opwek van energie en slimme energieopslag.

De bedrijven op het terrein werken samen in de vorm van een BIZ (BedrijvenInvesteringsZone). Deze collectieve werkwijze biedt de mogelijkheid om projecten gezamenlijk op te pakken.

Kwartiermaker Jacko D’Agnolo zal middels een onderzoek bij deze bedrijven analyseren wat haalbare en kansrijke cases zijn om het bedrijventerrein verder te verduurzamen. Hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik, de visies van de bedrijven én de kansen & ambities voor het bedrijventerrein.

Tijdens de werksessie op 27 juni zullen we u meenemen in de aanpak en willen we met u alvast inzoomen op de eventuele mogelijkheden voor het verduurzamen van uw bedrijf/ bedrijventerrein. Thema’s die aan de orde zullen komen zijn; netcongestie, energiehandelsplatformen, energyhubs en duurzame mobiliteit.

Het vervolg is om met de bedrijven die willen aansluiten daadwerkelijk aan de slag te gaan met verduurzamen van de bedrijven en met energietransitie van het bedrijventerrein.

De gemeente Roermond, Parkmanagement BV en de werkgroep Duurzaamheid & Innovatie faciliteren de haalbaarheidsfase.

We hopen u te mogen ontvangen, graag tot dan.

AANMELDEN
Alle leden van BIZ Willem-Alexander hebben de uitnodiging in hun mailbox ontvangen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Stuur ons dan een mail!