23.05.23 Keurmerk Veilig Ondernemen – Schoon, Heel en Veilig

23 May 2023

In de maanden april en mei jl. vonden weer de KVO-dagschouwen georganiseerd door Parkmanagement plaats op ieder bedrijventerrein.

Alle gebeurtenissen van het afgelopen half jaar kwamen in het overleg aan bod net als de binnengekomen meldingen van ondernemers. Daarna ging de werkgroep samen op pad en bekeek in iedere straat of er aandachtspunten waren.

Wij zijn enorm trots op deze prettige samenwerking en ook het feit dat mede door dit toezicht en de korte lijnen ieder terrein er optimaal bij ligt èn zijn er problemen te melden dan kunnen wij snel naar elkaar schakelen.

Een aantal voorbeelden van de laatste bevindingen, willen we hieronder kort even benoemen.

Hoewel het groen minder vaak wordt gesnoeid door de gemeente op de terreinen, ontstaat er op vele plekken een enorme bloemenpracht waardoor het bedrijventerrein een lieflijker aanblik krijgt. Dit is een nieuwe ontwikkeling maar loopt het groen ‘uit de hand’ dan maken we hier natuurlijk melding van. Dit geldt ook als er ‘half’ snoeiwerk is verricht.

Verder blijft de verkeersveiligheid tbv de fietsende scholieren en medewerkers een belangrijk aandachtspunt. We zijn op meerdere plekken samen met afd. Verkeer en Veilig Verkeer Nederland in gesprek hierover. Ook het parkeren van vrachtwagens wordt achter de schermen goed opgepakt door de WG Mobiliteit en Bereikbaarheid, waarin zij pleiten voor een aangewezen rustplek voor vrachtwagenchauffeurs, liefst met faciliteiten. Diverse scheve lantaarnpalen zijn weer gemeld, een kapot hekwerk, kapotte paaltjes en deze keer ook de gevaarlijke gaten in het wegdek op de Schepersweg.

Natuurlijk kijken wij verder ook naar een schone omgeving. Als het terrein van een ondernemer er onverzorgd bij ligt, lopen wij zeker even naar binnen.

De volgende avondschouwen zijn gepland in november/december. Zijn er tussendoor aandachtspunten te melden, vragen wij jullie deze altijd via de website gemeente Roermond te melden. Hoe meer meldingen, hoe meer aandacht er voor het probleem is.  https://www.roermond.nl/melding-openbare-ruimte

————————————————————————————————————-

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Binnen Parkmanagement Midden-Limburg hebben wij vijf KVO-werkgroepen die zorgdragen voor zes bedrijventerreinen. Roerstreek en Roerdalen hebben samen 1 werkgroep. In deze werkgroepen werkt de parkmanager met enkele ondernemers nauw samen met politie, brandweer, stadstoezicht, openbare Ruimte en overige afd. binnen de gemeente zodat we samen op elk bedrijventerrein de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ op hoog niveau weten te behouden. Ons filmpje geeft je hier meer uitleg over: https://youtu.be/S0cs9WsHfBI

Alle BIZ-terreinen van Parkmanagement bezitten een KVO-Certificaat welke geldig is tot 1 november 2024. Met dit certificaat kun je als ondernemer mogelijk een korting krijgen van maar liefst 10% op de gerelateerde verzekeringspremies. Check dit door aan je verzekeraar een kopie van het certificaat te sturen.

KVO Certificaat bedrijventerrein Roerstreek, Roerdalen, Stadsrand Noord, Merum, Swalmen, Willem-Alexander.