23.02.16 Vacature Kwartiermaker Bedrijventerrein Willem- Alexander Roermond 

16 February 2023

Vacature Kwartiermaker Bedrijventerrein Willem- Alexander Roermond 

Bedrijventerrein Willem- Alexander (WA) is een watergebonden bedrijventerrein waar duurzaamheid en circulariteit centraal staan, zowel product als proces dragen meer dan gemiddeld bij aan de ontwikkeling van de opkomende circulaire economie. 20 van de 60 bedrijven zijn bovengemiddeld actief op het gebied van duurzaamheid/ circulariteit, zij vertegenwoordigen 90% van de omzet die op het bedrijventerrein gegenereerd wordt. Het merendeel van de bedrijven (80%) is actief in de maakindustrie. De 1120 medewerkers genereren een omzet tussen de 600- 700 miljoen. 

De bedrijven hebben via de we werkgroep Duurzaamheid en Circulariteit (Werkgroep D&C) een integraal gebiedsgericht actieprogramma opgesteld, waar 4 pijlers centraal staan. Binnen deze pijlers willen de ondernemers samen met de gemeente en onderwijs stappen zetten. 

I Imago omslag: branding van het terrein en bekendheid bedrijven
II Cross-overs/ Energie: uitwisselen van elkaars reststromen en energie
III Innovatie en start- ups: kennisuitwisseling en nieuwe bedrijvigheid
IV Verduurzamen gebouwen/ terrein: CO2 reductie, leegstand 

Functie Kwartiermaker
De samenwerkende bedrijven willen een kwartiermaker aanstellen die aan de slag gaat om concrete projectvoorstellen uit te werken die eenmaal als project uitgevoerd, leiden tot een bedrijventerrein dat een circulair netwerk opbouwt en onderhoudt. 

De kwartiermaker inventariseert minimaal vijf potentiële projecten (prospects), stelt een rapport op met vijf afzonderlijke prospects voorzien van haalbaarheidstoets inclusief onderliggende business case. Minimaal 3 uitgewerkte projectplannen die zelfstandig (eigen financiering) kunnen worden gestart. 

Iedere project heeft een tijdsplanning, een concreet resultaat, een overzicht van betrokken partners en een begroting met daarin verwerkt de totale kosten van het project (inclusief projectleider(s)).  

Profiel Kwartiermaker
Wij zijn op zoek naar een verbinder, iemand die kennis en affiniteit heeft met duurzaamheidsvraagstukken die spelen bij het bedrijfsleven/ bedrijventerreinen. Communicatief tactvol is, ervaring heeft met projectvoorstellen opstellen, uitvoeren en bewaken. Iemand die zelfstandig kan werken, die beschikt over organisatiesensitiviteit en graag de schakel is tussen overheid, ondernemers en onderwijs. 

 • U werkt nauw samen met de parkmanager 
 • U coördineert voorstudies, formuleert voorstellen en evalueert ze op haalbaarheid  
 • U werkt nauw samen met de duurzaamheidsverantwoordelijken van de afzonderlijke bedrijven  
 • U werkt een plan uit, die de bedrijven moeten aanzetten actief mee te werken aan een rationeler energieverbruik (energiebewustwording), inzet duurzame energiebronnen en valorisatie van nevenstromen en hulpbronnen  
 • U onderhoudt nauwe contacten met de lokale en landelijke overheden en kennis- en subsidiecentra  
 • U verhoogt de professionaliteit binnen het bedrijventerrein op het gebied van energie en valorisatie van nevenstromen en hulpbronnen (ondersteuning en advies) waardoor verhoogde efficiency optreedt,  dit versterkt de collectiviteitgedachte 
 • Iedere maand vindt er overleg plaats met de penvoerder en iedere 2 maanden met de werkgroep projectgroep over de voortgang, financiën en behaalde doelen.  

Kennis/ ervaring 

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau middels opleiding en ervaring 
 • Ruime aantoonbare ervaring met de genoemde 4 pijlers 
 • Aantoonbare managementcapaciteiten met betrekking tot het leiden van vergaderingen, voeren van onderhandelingen, coördineren en delegeren van taken, opstellen van rapportages  
 • Beschikking over een breed regionaal netwerk capaciteiten  
 • Ruime belangstelling, het actief volgen van de marktontwikkelingen van duurzame energie en valorisatie van nevenstromen  
 • Voldoende aantoonbare connecties met lokale overheden, bedrijven en kenniscentra
 • Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving, (WM/Activiteitenbesluit) en lokale ontwikkelingen
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Meerjarenafspraken (MJA) trajecten, het opstellen van Energie Efficiency Plannen en kennis van normen (o.a. EN 16001)
 • Bekend met de gangbare subsidies. 

Competenties 

 • Voldoende audit vaardigheden
 • Flexibel en hands-on mentaliteit
 • Goede communicatieve en relationele vaardigheden
 • Pragmatisch en praktijkgericht
 • Proactieve instelling en gevoel voor ondernemerschap 

Looptijd: t/m december 2023
Tijdsbesteding: tussen 8 en 12 uur per week 

Sollicitatie
Stuur je motivatie en sollicitatiebrief voor 08 maart 2023 naar Daniella Pater, Pater@pm.lwv.nl 
Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek dan vragen we je om een pitch te houden op 16-3 tussen 15:00 en 17:00.  

Heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Daniella Pater, via telefoonnummer 06- 82099244 of via email; Pater@pm.lwv.nl