23.02.15 Pilot Energiescans op de Bedrijventerreinen

15 February 2023

De gemeente Roermond zet in samenwerking met Parkmanagement nieuwe stappen in de hulp tegen de hoge energieprijzen en richt zich hierbij op het midden- en kleinbedrijf. Die sector heeft hard geleden onder de energieprijzen en de gemeente wil daarom helpen. Niet door een compensatie te geven voor de hoge prijzen, maar door middel van advies. Daarvoor wordt een pilot gestart; de Energiebrigade.

Tijdens die scan wordt onder meer gekeken naar de inkoop van energie, snelle manieren om te kunnen besparen en langetermijnoplossingen op het gebied van verduurzamen. Daaruit volgt een advies. De deelnemende bedrijven krijgen een voucher van duizend euro om te investeren in eenvoudige duurzame oplossingen. Ook begint de gemeente adviestrajecten om dertig bedrijven die in de financiële problemen zijn geraakt erbovenop te helpen.

De doelgroepen voor de trajecten zijn bedrijven die tot 25.000 kubieke meter aan gas of 50.000 kilowattuur aan stroom per jaar verbruiken. Dat zijn voornamelijk bedrijven in bijvoorbeeld de detailhandel, dienstverlening of vormen van horeca. De eerste vijftien bedrijven hebben zich al gemeld. Het gaat in eerste instantie nog om een pilot. Die loopt tot medio maart. Een evaluatie moet daarna uitwijzen of hij doorgezet wordt.

Meer informatie over deze scans mail dan parkmanagement.

Krantartikel de Limburger