23-01-17 Eindpresentatie 3e lichting Fontys-studenten 

17 January 2023

Sinds oktober 2022 werkten een 8-tal studenten wekelijks aan hun Minor-opdracht* op onze studentencampus op terrein Willem-Alexander mede begeleid door de werkgroep Duurzaamheid en Circulariteit (ondernemers Willem-Alexander), gemeente en Parkmanagement. De opdracht was deze keer een stakeholderanalyse te vervaardigen en onderzoek te doen naar de meervoudige waarde creatie van een circulaire (hoogwater) kade van de haven.

16 Januari jl. was hun eindpresentatie in de raadszaal van de gemeente Roermond waarbij ook wethouder Dirk Franssen aanwezig was. De groep presenteerde een interessant resultaat welke mogelijk als vervolgopdracht kan dienen voor de nieuwe lichting studenten.

*Deze opdracht is gerelateerd aan het CEF-subsidietraject: Rhombus Upside, waar in totaal 7 miljoen is binnengehaald voor het uitvoeren van studies en andere voorbereidende activiteiten m.b.t. de infrastructuur in 6 binnenhavens.