23.01.16 Vergroening bedrijventerrein Roerstreek

16 January 2024

Op bedrijventerrein Roerstreek wordt gestart met een haalbaarheidsstudie voor de vergroening van het bedrijventerrein. Wat is wenselijk, wat is mogelijk? Idverde advies gaat deze haalbaarheidsstudie uitvoeren in nauwe samenwerking met Ontwikkelmaatschappij Midden-Limburg, Parkmanagement Midden-Limburg, de gemeenten Roermond en Roerdalen en uiteraard met bedrijven op het terrein.

Wij geloven dat het begint bij inzicht. Met een uitgebreide analyse van het gebied wordt duidelijk waar knelpunten zijn en vooral ook kansen liggen om met groen deze knelpunten (mede) aan te pakken. Waar is er sprake van wateroverlast bij hevige regenbuien? waar is er sprake van hittestress op warme zomerdagen? Waar kan met groen de luchtkwaliteit verbeteren? Waar zijn ecologische verbindingen mogelijk met het natuurgebied De Meinweg om de natuur en biodiversiteit te versterken? Waar kan groen bijdragen aan een positieve en gezonde beleving voor werknemers en bezoekers van de bedrijven? Met meerdere tools wordt de impact van de toevoeging van (specifiek type) groen weergeven, o.a. op het gebied van hittestress, droogte en wateroverlast. Zo wordt visueel inzichtelijk waar welk groen toegevoegd kan worden op het bedrijventerrein en zo de meeste impact heeft.

Alle bedrijven op Roerstreek zullen geïnformeerd worden tijdens het proces, onder andere via een online ‘storymap’. Hier vindt u – gedurende het proces – informatie over de waarde van groen, de eerste inzichten, verhalen van bedrijven en vindt u uitnodigingen om actief mee te denken.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar bedrijven die al een stap verder willen zetten, actief aan de voorkant mee willen denken en ‘ambassadeurs’ willen zijn.  Heeft u interesse dan kunt u dat laten weten via secretariaatparkmanagement@pm.lwv.nl

Uiteindelijk zal er een maatregelenpakket komen voor bedrijven en gemeente om aan de slag te gaan, met quick-winst scenario’s – het laaghangend fruit. Het gaat dan om no-regret maatregelen als gekeken wordt naar kosten, tijd en opbrengst  voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, beleving en gezondheid. Waar kunnen bedrijven mee aan de slag op het moment dat ergens de schop in de grond gaat. De verwachting is daarnaast dat ook een samenwerking zal ontstaan om gezamenlijk ook grotere impactvolle projecten te realiseren.