22.12.12 Verlenging en heropening Subsidie Verduurzaming Mkb

12 December 2022

Minister Jetten wil de Subsidie Verduurzaming Mkb opnieuw openstellen met aanpassingen.

Met de SVM kunnen mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, subsidie krijgen voor professioneel advies en ondersteuning voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen. De SVM was aanvankelijk voor subsidieaanvragen opengesteld van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022, maar de subsidie is in juli 2022 tijdelijk stopgezet omdat er signalen waren dat er bewust oneigenlijk gebruik van werd gemaakt door enkele energieadviseurs. Jetten wil de regeling in verbeterde vorm opnieuw open stellen vanaf 1 maart 2023. De subsidiemodule vervalt echter op 1 januari 2023. Om deze opnieuw open te kunnen stellen, moet de vervaltermijn derhalve worden verlengd.

Aanpassingen

De verbeteringen zijn onder meer het stellen van strengere eisen aan de kwaliteit van de adviezen en de adviseurs, om te borgen dat de dienstverlening daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor de betreffende ondernemer. Met een verplicht bij de subsidieaanvraag in te dienen formulier worden ondernemers daarnaast geïnformeerd over de voorwaarden en dat zij niet verplicht zijn om een energieadvies te laten opstellen, zodat energieadviseurs dit niet meer anders kunnen doen voorkomen.

Amendement nodig

Op basis van een amendement over heropening van de SVM bij de begroting van EZK van 2023 kan, als het amendement wordt aangenomen, het overgebleven budget van € 15,8 miljoen gebruikt worden voor openstelling van de regeling in 2023. Met het budget van € 15,8 miljoen kunnen naar schatting maximaal 9.000 ondernemers subsidie krijgen voor energieadvies en ondersteuning bij het nemen van maatregelen. Als het amendement niet wordt aangenomen, is er geen dekking voor de regeling in de begroting in 2023 en kan de regeling niet opnieuw worden opengesteld. Het kabinet zal in dit geval in het voorjaar bezien of openstelling op een later moment mogelijk en wenselijk is, eventueel via de voorjaarsnota.

Bron: Verlenging en heropening Subsidie Verduurzaming Mkb – Taxence
Kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/11/29/verlenging-en-heropening-subsidie-verduurzaming-mkb/verlenging-en-heropening-subsidie-verduurzaming-mkb.pdf