22.09.28 Info KWS | Huidige werkzaamheden N280

28 September 2022

Verkeershinder reconstructie parallelweg N280 (fase 3)
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat KWS werkzaamheden aan het uitvoeren is aan de N280 tussen Baexem en Roermond. Dit gaat gepaard met de nodige hinder. Nu is KWS inmiddels begonnen aan fase 2.
Deze fase loopt tot en met 1 oktober. Hierna is het even rustig, maar op 24 oktober start KWS met de laatste geplande fase 3. Ter informatie hieronder de routering rond deze fase uitgelegd.

Fase 3
Deze fase 3 betreft een volledige afsluiting van de parallelweg, vanaf de Weerd tot en met Horn. Deze wordt afgesloten vanaf 24-10-2022 06:00 uur t/m 28-10-2022, 22:00 uur.
Omdat het enkel de parallelweg betreft, heeft de hoofdweg, de N280, er geen hinder van.

LET OP: maandag 3 oktober a.s. i.v.m. Duitse Feestdag mogelijk extra drukte verwacht bij Designer Outlet Roermond!

Lees de bijlagen voor meer informatie:
uitleg verkeer fase 3
104364-03A01-B uitleg verkeer fase 3