22.09.15 De WG Mobiliteit en Bereikbaarheid timmert ‘goed aan de weg’!

15 September 2022

8 september jl. was de Mobiliteitsraad, vertegenwoordigd door ondernemers, verenigingen, wijkraden en gemeente te gast bij Merpo BV in Swalmen. Een werkgroep van de gemeente waarin wethouder Zwijnenberg als voorzitter fungeert. Onze eigen werkgroep Mobiliteit en Bereikbaarheid (vertegenwoordigers bedrijventerreinen) heeft eerder een top 3 per bedrijventerrein aangeleverd bij de gemeente met onderwerpen van verkeersonveilige situaties tot parkeerproblematiek.

En met succes! Enkel items stonden op 8 september op de agenda te weten:
– Verkeersonveilige Industrieweg;
– Verkeersveilige rotonde Mussenberg-Hanze;
– Bereikbaarheid OV op de bedrijventerreinen;
– Gevaarlijke oversteekplek voetgangers kruising N280-Outlet

Al deze onderwerpen hebben grote aandacht bij de gemeente. Parkmanagement initieert gesprekken met alle ondernemers Industrieweg en Energieweg, gemeente én provincie waarvan de eerste verbeterpunten worden gerealiseerd. Nog deze maand worden fietsstroken aangelegd en een oversteekplaats vanaf de parkeerplaats naar de hoofdingang van Rockwool staat ook op de planning (Wist je dat hier dagelijks ongeveer 1.000 oversteekmomenten zijn?).

Al deze ondernemers zijn het erover eens. NU is het moment de Industrieweg veiliger te maken. Zo wordt onderzocht om in de toekomst mogelijk deze weg als eenrichtingsweg aan te leggen. Deze ingreep zou vervolgens een impact kunnen hebben op de Keulsebaan. Samen met Provincie bekijkt deze werkgroep of de Keulsebaan – ook vanwege het toenemend (vracht)verkeer – nog toereikend blijft, ook bij een noodsituatie.

Heb je vragen, ideeën of suggesties hierover? Neem dan contact op met het secretariaat. Wil je weten welke ondernemingen de werkgroep M&B vertegenwoordigen? Klik dan hierBen je een grote logistieke onderneming op een van de terreinen en wil je graag je steentje bijdragen in de werkgroep? Meld je dan hier.