22.09.08 Bedrijfsleven boos over omgevingsvisie: ‘Roermond niet alleen stad van plezier maar ook werkstad’

12 September 2022

Het bedrijfsleven in Roermond voelt zich behoorlijk gepasseerd. Binnenstad, outlet en Maasplassen zijn in de omgevingsvisie genoemd als belangrijke trekkers. Maar geen woord over de bedrijventerreinen.

‘Roermond heeft als stad aan de Maas een drietal grote trekkers: de historische binnenstad met haar diversiteit aan functies, de Designer Outlet en de Maasplassen. Het is de plek voor ontspanning en ontmoeting voor zowel de eigen inwoners als de bezoeker. (…). Naast het behouden van de drie trekkers zetten we in op het versterken van de verbinding met elkaar.’

Bovenstaande passage in de concept-omgevingsvisie van Roermond heeft kwaad bloed gezet bij ondernemers op de vijf bedrijventerreinen in de gemeente. Namens die betrokkenen heeft de Stichting Parkmanagement Midden-Limburg een pittige zienswijze op de visie naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Niet dat het bedrijfsleven iets tegen de als trekkers genoemde partijen heeft, maar het feit dat de terreinen ‘met daarin parels van bedrijven’ nergens worden genoemd, is volgens de stichting een grove misser. En dat terwijl het bedrijfsleven wel bij diverse overleggen over de visie aan tafel heeft gezeten.

Parkmanagement wijst erop dat de zevenhonderd bedrijven samen meer economische impact hebben en voor meer werkgelegenheid zorgen dan alle trekkers samen. Daarom bevreemdt het de stichting dat de visie vooral een toeristische insteek heeft en dat ‘de industriële motor van Roermond tot een voetnoot wordt gereduceerd’.

De stichting wil dat Roermond zich in de visie ‘niet alleen etaleert als plezierstad maar ook als harde en eerlijke werkstad. Met alleen winkelen, fietsen in het groen en zeilen op de Maasplassen gaan we het niet redden.’ Parkmanagement verwijst in zijn schrijven naar de gemeente Eindhoven die zich afficheert als ‘kloppend hart van brainport’. ‘Dat trekt bedrijven aan’, aldus de brief die eindigt met de boodschap dat het bedrijfsleven ervan uit gaat dat de definitieve versie van de omgevingsvisie wordt aangepast.

Bron: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220908_95230442 
Afbeelding: © John Peters