22.08.23 Planning fietssuggestiestroken Industrieweg Roerstreek

24 August 2022

Medio 2021 heeft de werkgroep Mobiliteit & Bereikbaarheid per bedrijventerrein een top 3 samengesteld van aandachtsgebieden en deze voorgelegd bij de Gemeente Roermond ter discussie.

Sinds medio 2022 zijn een aantal onderwerpen in behandeling, waaronder de fietssuggestiestroken op in de Industrieweg. Door het ontbreken van fietsstroken, veroorzaakt het onveilige situaties voor fietsers en vrachtverkeer (bijvoorbeeld voor de ingang van Rockwool). De Mobiliteitsraad van de Gemeente Roermond heeft dit onderwerp opgepakt en een planning rond.

De fietssuggestiestroken worden in de 3e of 4e week van september aangebracht op de Industrieweg. Exacte datum is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Heeft u vragen, andere ideeën of suggesties voor deze werkgroep? Neem dan contact op met het secretariaat.