22.07.14 Bedankt BIZ-voorzitter Jack Hannen!

14 July 2022

Na jarenlang als bestuurslid en voorzitter van BIZ Merum met veel inzet en plezier gefungeerd te hebben, draagt Jack het stokje per vandaag over.

Tijdens de BBQ voor de ondernemers van bedrijventerrein Merum op Kasteel Hattem, werd door het BIZ-bestuur extra aandacht besteed aan zijn afscheid.

Namens alle ondernemers, BIZ-bestuur, parkmanager en algemeen bestuur, hartelijk dank Jack voor je jarenlange vrijwillige inzet!