22.06.09 Introductie nieuwe voorzitter PML: Marcel van Bergen

11 July 2022

Als nieuwe voorzitter van Park Management Midden-Limburg wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is Marcel van Bergen, 59 jaar, mijn partner heet Marit en heb 3 zonen Michiel, Daan en Jeroen. Ze staan inmiddels op eigen benen, dus dat geeft mezelf wat meer tijd voor andere mooie dingen. Mijn hobby’s zijn motorrijden, concerten en musea bezoeken, lezen en met tijd en wijle een terrasje.

Van huis ben ik jurist, waarbij ik vele jaren werkzaam ben geweest in het vastgoed en de financiële dienstverlening met als aandachtsgebied het financieren van bedrijven. Het mooie hiervan is, dat je dagelijks in gesprek bent met ondernemers. Wat houdt hen bezig, wat zijn hun plannen en hoe gaan ze die realiseren?  Op welke onderdelen kunnen ze het zelf en waar is de verbinding met collega ondernemers een welkome en vooral belangrijke aanvulling? Bestuurlijk ben ik al meer dan 30 jaar actief in allerlei besturen, politiek, raden van toezicht etc.  In het dagelijkse leven ben ik ondernemer.  Ons bedrijf Covidius is gespecialiseerd in Management- en Teamontwikkeling. We hebben veel kennis er ervaring op dit gebied en zijn werkzaam aan de menskant bij bedrijven en organisaties, dit doen we al vele jaren met gedrevenheid en vooral veel plezier.

Mij is gevraagd naar mijn drijfveer voor deze functie. De reden waarom ik hierop ja heb gezegd is dat ik zie dat er zoveel in de wereld speelt, er zoveel ontwikkelingen en dus zoveel mogelijkheden zijn. Toch zijn we vaak met zijn allen aan het zoeken hoe al die lijntjes op een goede manier met elkaar verbonden kunnen worden. Hoe kan het dat we zo dicht bij elkaar zijn maar toch vaak niet weten wat de ander wil of juist niet wil? Waarom weten we vaak niet wat de ander bezighoudt? Hebben we geen tijd, geen interesse of staan we er eenvoudigweg niet bij stil? Vaak is het toverwoord communicatie. Mijn insteek is vooral om aan die verbinding mee te werken, zowel binnen de bedrijventerreinen van Parkmanagement Midden-Limburg als ook met de belangrijke stakeholders die er mee verbonden zijn.

Wat me echt is opgevallen bij de rondgang over alle bedrijventerreinen samen met parkmanager Stephanie Voncken, is de grote diversiteit, de enorme omvang van de bedrijvigheid én de intensiteit die dit oproept. Als je normaal over een terrein rijdt en je moet ergens zijn voor een bezoek sta je hier niet bij stil. Zet je even een andere bril op, dan is het toch wel een indrukwekkend schouwspel dat zich op deze bedrijventerreinen iedere dag afspeelt. Ik denk dat Midden-Limburg enorm trots mag zijn op dit alles. Misschien mogen we dat wel wat uitbundiger en minder bescheiden naar buiten toe uitdragen. Immers niemand komt je wat brengen, je moet het altijd zelf gaan halen. Laat de wereld maar weten wat jullie te bieden hebben. Daar wil ik jullie graag bij helpen.

Ik bedank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen en kijk er naar uit, zo snel mogelijk met veel van jullie kennis te maken. We gaan aan de slag.