22.11.21 Tips brandveiligheid | Brandrisico’s op bedrijventerrein

22 November 2021

Loop eens met andere ogen door het bedrijf
Vraag u zich eens bij iedere activiteit op een afdeling af: wat zou het betekenen als een brand deze activiteit of afdeling zou verwoesten? Hoe erg zou dat zijn? Welke preventieve maatregelen zouden dit kunnen voorkomen? En wat zou dat kosten? Dit betreft in feite het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie. U kunt dit zelf doen, maar er zijn ook verzekeringsadviseurs die dit regelmatig doen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw verzekeraar of tussenpersoon. Denk ook eens na over onderstaande punten.

Bereikbaarheid straten
Straten op een bedrijventerrein hebben een aantal belangrijke functies:

  • Routes voor voorzieningen zoals energie, (blus)water, riolering, telefoon, kabel,
  • Ontsluitingen van kavels waarop bedrijfsgebouwen zijn gebouwd,
  • Toe- en afvoerroutes voor hulpdiensten, transport, personeel, bezoekers, bewaking, maar ook criminelen.

Goede bereikbaarheid van de straten is essentieel. Slechte bereikbaarheid kan betekenen dat een brand verder uitbreidt omdat de hulpdiensten vertraging oplopen. Het is hierbij ook van belang dat bluswatervoorzieningen zoals brandkranen niet worden geblokkeerd en dat het parkeerbeleid gehandhaafd wordt. Verkeerd geparkeerde auto’s kunnen voor blokkeringen zorgen.

Bedrijfsverzamelgebouw
In een bedrijfsgebouw is heel vaak één bedrijf gevestigd, maar meerdere bedrijven in één gebouw komt ook voor. In het laatste geval is er sprake van een ‘bedrijfsverzamelgebouw’, waarvan het brandrisico (de kans op brand) in principe groter is dan van een bedrijfsgebouw met één gebruiker. Als één bedrijf het minder nauw neemt met de brandveiligheid, dan is dat in het nadeel van de andere bedrijven in het gebouw. Denk ook aan gezamenlijke afvaldepots en de eigen verantwoordelijkheid van een bedrijf om zorgvuldig om te gaan met de brandrisico’s.

Naburige bedrijven
Het brandrisico van de individuele bedrijfsgebouwen kan ook beïnvloed worden door de naburige bedrijven. Als er in een van de bedrijven brand uitbreekt, bestaat de mogelijkheid dat deze overslaat naar de buren en/of schade en stagnatie veroorzaakt door rook-, roet- of stankoverlast. Brandoverslag wordt bevorderd door een te geringe afstand tussen de verschillende bedrijven of doordat brandbare opslag op het buitenterrein bij de brand betrokken raakt. Het gebruik van de buitenterreinen om de bedrijfsgebouwen vormt daarom een belangrijke factor voor het brandrisico.

Inbraak
Het brandrisico van bedrijven op bedrijventerreinen komt voor een deel voort uit de activiteiten van inbrekers. Het komt regelmatig voor dat inbrekers brand stichten om eventuele sporen uit te wissen. Het inbraakrisico van een bedrijf bepaalt dus mede het brandrisico.

Brandstichting
Een ander belangrijk aspect betreft het ontstaan van brand door brandstichting. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS dat er jaarlijks zo’n 16.000 branden ontstaan in afval(containers) op buitenterreinen. Dit is veelal het werk van vandalen en als een brandende hoeveelheid afval of een brandende container zich te dicht bij een gebouw bevindt, kan de brand zich makkelijk naar dat gebouw uitbreiden. Ook pallets tegen de gevel of erfgrens van de buren kunnen bij brandstichting uitbreiding naar een gebouw veroorzaken.