19.01.22 Zienswijze BIZbestuur ingediend publicatie OPPW

19 January 2022

Op 19 januari jl. heeft BIZ Willem-Alexander samen met een aantal ondernemers op het terrein een zienswijze ingediend bij de Provincie over het ontwerp-projectplan van het Waterschap mbt dijkverbetering (OPPW) Willem-Alexanderhaven.

Waar in dit plan OPPW geen rekening wordt gehouden is, dat een groot aantal bedrijven (net als in de huidige situatie) alsnog buitendijks blijven met als gevolg dat 2/3 deel van het terrein Willem-Alexander niet beschermt is tegen hoogwater waardoor een belangrijke doorrijroute de Mijnheerkensweg niet bereikbaar is.

Medio vorig jaar nog ondervonden veel ondernemers op dit bedrijventerrein onrust en hinder van het oprukkende water. Uiteindelijk kwam de ME het bedrijventerrein op en werden diverse ondernemers en werknemers met name gelegen rondom de binnenhaven per direct geëvacueerd en was het bedrijventerrein niet meer bereikbaar.

Parkmanagement en de BIZbesturen vinden het belangrijk dat ondernemers elkaars zorgen uitspreken en indien nodig elkaar versterken. Meer informatie over de zienswijze kunt u lezen via: https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/dijkversterking-1d of hier.