18.02.21 Instemming Gemeente verordening Corona-fonds tot en met 31 december 2021

18 February 2021

De gemeenteraad heeft ingestemd met het verlengen van de verordening Corona-fonds tot en met 31 december 2021. Dit houdt in dat het ook in 2021 mogelijk blijft om financiële ondersteuning aan te vragen uit dit fonds.

Het Corona-fonds is in het leven geroepen om de nadelige gevolgen van de pandemie in de Roermondse samenleving actief te beperken en herstellen. Het fonds biedt o.a. ondersteuning aan organisaties die nadelige gevolgen ondervinden door de corona-pandemie en die geen gebruik kunnen maken van de compensatie die de Rijksoverheid biedt. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om te ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingen van de dienstverlening aan de 1,5 metermaatschappij.

Kijk op https://www.roermond.nl/coronafonds voor meer informatie en voor het doen van een aanvraag. U kunt eenmalig in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het fonds. Als u in 2020 al ondersteuning uit het coronafonds heeft ontvangen, is het helaas niet mogelijk nogmaals een aanvraag in te dienen.