15.07.21 Afkoppelen hemelwater Roerstreek in volle gang na toekennen subsidie “waterklaar”

22 July 2021

De eerste spades zijn al de grond in gegaan voor het waterrobuust maken van het bedrijventerrein. Na het toekennen van de subsidie “waterklaar” zijn enkele ondernemers al gestart met het afkoppelen van het hemelwater van hun gemengd rioolsysteem. Inmiddels heeft het bestuur de toezegging van diverse bedrijven dat zij bereid zijn om dit jaar nog ca. 12,5 Ha oppervlakte aan hemelwater af te koppelen van het gescheiden systeem. Met deze subsidiepot kan BIZ Roerstreek ondernemers financieel bijdragen in de kosten. Ook zijn er nog andere fiscale voordelen op deze kosten te verkrijgen.

Recent is het industrieterrein weer deels blank komen te staan. Dit keer gelukkig met beperkte schade. Maar we zullen nu met z’n allen moeten doorpakken om schade in de toekomst te voorkomen. Wij roepen ondernemers op Roerstreek Noord, die zich nog niet gemeld hebben, nogmaals met ons vrijblijvend in gesprek te gaan, over de mogelijkheden. Alleen samen kunnen we dit wateroverlast probleem succesvol bestrijden.