08.04.21 Certificeren van je informatiebeveiliging, heeft het zin? En wat levert het op?

23 March 2021

Online-event rondom certificering van informatiebeveiliging
Tijd: 16.00u – 17.00u, online

Bij aanbestedingen en opdrachtverleningen zie je steeds vaker dat er vragen over de informatiebeveiliging van een bedrijf gesteld worden. Er wordt zeker niet meteen om een certificering gevraagd maar het wordt wel een punt waar je als bedrijf over nagedacht moet hebben. En waar ook beleidsmatig en procedureel zaken over op papier moeten staan. En als je dat dan toch gaat doen, doe het dan op zo’n manier dat er een standaard (ISO of NEN) onder ligt, ook als je niet gecertificeerd hoeft te worden.

Nadenken over je informatiebeveiliging, zaken formaliseren richting klanten en tegelijk daar als bedrijf profijt van hebben. Hoe begin je, wat zijn de voor- nadelen, hoe hou je het werkbaar voor je medewerkers. Daar gaat dit event over dat Expertisecentrum Cyberweerbaarheid en het Cybersecurity Centrum voor Maakindustrie samen met TÜV Nederland organiseren.

In een uur tijd krijg je antwoord op de volgende vragen:
· Waar hebben we het eigenlijk over?
· Wat zou je minimaal moeten doen en wanneer is certificeren van informatiebeveiliging zinvol?
· Wat kost het aan geld en tijd?
· Hoe pak je het aan als je aan de slag wilt?

Programma
We beginnen met een inleiding voor de ondernemer waarin de hoofdlijnen van informatiebeveiliging aan de orde komen. De inleiding wordt verzorgd door Nico Nijhuis, lead-auditor bij de TÜV Nederland. Daarna gaan de gasten vanuit verschillende invalshoeken in een talkshow-opzet onder leiding van Liesbeth Holterman (Cybersecurity Centrum voor Maakindustrie) met elkaar hierover in gesprek. En als deelnemer discussieer je mee via de chat.

Aan tafel zitten Marcel Wewers, ondernemer (Extern-IT, IT-dienstverlener); Geoffrey Langen, begeleider van certificeringstrajecten (Ateron), Jeroen Duijsens, projectleider Expertisecentrum Cyberweerbaarheid en Nico Nijhuis (TÜV Nederland).

We belichten het onderwerp daarmee vanuit diverse kanten: auditor, certificaathouder, consultant en opdrachtgever. Op die manier willen we ja als ondernemer een zo compleet beeld geven zodat je kunt beoordelen wanneer certificering je onderneming verder helpt.

Klik hier om je aan te melden.